Υπηρεσιες

Η διενέργεια οινολογικών αναλύσεων είναι το πολύτιμο εργαλείο που θα βοηθήσει τον οινολόγο να δημιουργήσει ένα προϊόν ασφαλές, μοναδικό, υψηλής ποιότητας.

Από τα πρώτα κιόλας στάδια επιβάλλεται η λεπτομερής παρακολούθηση του οίνου από υπεύθυνο οινολογικό εργαστήριο. Ο ρόλος μας εδώ είναι πολύ σημαντικός.

Στο ENOLOGY LAB διενεργούνται όλες οι απαραίτητες οινολογικές αναλύσεις σε γλεύκη (μούστους) και οίνους.


ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

 • Προσδιορισμός σακχάρων
 • Ειδικό βάρος
 • Αλκοολικός τίτλος
 • Διορθωμένη πτητική οξύτητα
 • Ολική οξύτητα
 • Ολικό θειώδες
 • Ελεύθερο θειώδες
 • pH (Ενεργός οξύτητα)
 • Ανάγοντα σάκχαρα
 • Μηλικό οξύ
 • Κάλιο
 • Σίδηρος 
 • Χαλκός
 • Α- αμινικού αζώτου
 • Προσδιορισμός βέλτιστης τεχνολογικής ωριμότητας
 • Έλεγχοι μελλοντικών θολωμάτων 
 • Οξειδωτικός έλεγχος 
 • Έλεγχος πρωτεϊνικής σταθερότητας 
 • Έλεγχος τρυγικής σταθερότητας 
 • Έλεγχος χρωματικής σταθερότητας 
 • Αναλύσεις προσδιορισμού Υπολειμμάτων Φυτοφαρμάκων σε οίνο (376 δραστικές ουσίες)
 • Προσδιορισμός βαρέων μετάλλων σε οίνο (Pb, Cd, Cr, Ni, Co, Αs, Hg)
 • Ανάλυση για ωχρατοξίνη (Ochratoxin A) – Μέθοδος UPLC-MS-MS

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ OINOΠΑΡΑΓΩΓΟ

Το ENOLOGY LAB βρίσκεται δίπλα στον ερασιτέχνη οινοπαραγωγό από τη στιγμή του τρύγου μέχρι τη στιγμή της εμφιάλωσης.

Πριν τον τρύγο μετράμε τα ζάχαρα, την οξύτητα & το pH της σταφυλής και επιλέγουμε τη κατάλληλη στιγμή του τρύγου.

Με το σπάσιμο των σταφυλιών γίνεται εξέταση της ποιότητας του σταφυλιού & προσθέτουμε την κατάλληλη ποσότητα metabisulfite.

Με την έναρξη της αλκοολικής ζύμωσης μετράμε τα baume του γλεύκους, το pH, την ολική οξύτητα. Προτείνεται η προσθήκη του κατάλληλου ζυμομύκητα, τροφής ζυμομύκητα & ένζυμα.

Για την ερυθρή οινοποίηση προσδιορίζεται ο χρόνος παραμονής με τα στέμφυλα.

Στο τέλος της αλκοολικής ζύμωσης ελέγχεται η εξάντληση των σακχάρων και καθορίζεται το τέλος της ζύμωσης.

Μετράμε το pH, την ολική και πτητική οξύτητα, την αλκοόλη, το ολικό και ελεύθερο SO2.

Ενισχύουμε το metabisulfite, διορθώνουμε εάν απαιτείται την οξύτητα & για το λευκό οίνο προσθέτουμε μπετονίτη.

Δίνονται συμβουλές για την αποθήκευση είτε σε ξύλινα βαρέλια είτε σε ανοξείδωτες δεξαμενές και τη διαύγαση του οίνου.

Πριν την εμφιάλωση ελέγχουμε το ολικό και ελεύθερο SO2, την πτητική οξύτητα & στους λευκούς οίνους το πρωτεϊνικό θόλωμα.

Εάν απαιτείται ενισχύουμε το metabisulfite και για τους λευκούς οίνους προσθέτουμε μπετονίτη. Ακολουθεί το φιλτράρισμα και η εμφιάλωση.


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ OINOΠΑΡΑΓΩΓΟ


Το ENOLOGY LAB αναλαμβάνει :

 • την οινοποίηση και τον έλεγχο του τελικού προϊόντος για επαγγελματίες οινοπαραγωγούς
 • την διεξαγωγή εξειδικευμένων αναλύσεων για λογαριασμό οινοποιείων


ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ, ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ, ΕΔΑΦΟΥΣ, ΦΥΛΛΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ.


Σε συνεργασία με εγκεκριμένο εργαστήριο που λειτουργεί σύμφωνα με το σύστημα ποιότητας ISO 17025, διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), προσφέρουμε πακέτα

RSS
Follow by Email