Γενικες οδηγιες & συμβουλες οινοποιησης για αρχαριους


1. Φροντίζουμε τα σταφύλια που χρησιμοποιούμε για τον μούστο να προέρχονται από υγιές αμπέλι διότι σε αντίθετη περίπτωση διακινδυνεύουμε να αποκτήσουμε κρασί με ασθένειες (θολώματα, ξίνισμα). Επίσης δεν θα πρέπει να έχει γίνει πρόσφατο ράντισμα στο αμπέλι.

2 .Απαιτείται καθαριότητα σε οτιδήποτε έρχεται σε επαφή με τα σταφύλια ή τον μούστο.

3. Προτιμούμε εργαλεία (σπαστήρες,πιεστήρια κ.τ.λ.) ανοξείδωτα που δεν μεταφέρουν στον μούστο μέταλλα (σίδηρο, χαλκο) τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν θόλωμα ή αλλοίωση του χρώματος του κρασιού.

4. Τα Οινοδοχεία (Βαρέλια ή Δεξαμενές) πρέπει να καθαρίζονται σχολαστικά πριν γεμιστούν με μούστο. Κάθε υποψία ασυνήθιστης μυρωδιάς (π.χ. ξίνισμα) είναι επικίνδυνη για την ποιότητα του οίνου. Σε τέτοια περίπτωση προμηθευτείτε ειδικό καθαριστικό μέσο από το Οινολογικό Εργαστήριο.

5. Όταν προμηθεύεστε μούστο σιγουρευτείτε ότι έχει θειωθεί προηγουμένως. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει γίνει θείωση πριν την έναρξη της ζύμωσης. (μέχρι 6 ώρες μετά το πάτημα των σταφυλιών).

6. ΠΡΟΣΟΧΗ! Η προσθήκη του ΜΕΤΑΜΠΙΣΟΥΛΦΙΤ (σε δόση 25 γραμμ. ανά 100 κιλά μούστου) πρέπει να γίνεται από εσάς ή τον παραγωγό αμέσως μετά το πάτημα των σταφυλιών (και πριν την έναρξη της ζύμωσης). Σε αντίθετη περίπτωση ο μούστος γίνεται ευαίσθητος σε οξειδώσεις και βακτηριδιακές προσβολές με αποτέλεσμα την υποβάθμιση της ποιότητας του κρασιού.

Στην δόση που χρησιμοποιείται είναι ακίνδυνο για την πορεία της ζύμωσης και την υγεία του ανθρώπου.

7. Οι Οιναποθήκες να είναι πάντα καθαρές, να μην υπάρχουν εντός αντικείμενα που προκαλούν οσμές (π.χ. λάδια, καύσιμα, χρώματα κ.τ.λ.) ούτε και ξύδι. Επίσης οι οιναποθήκες θα πρέπει να έχουν κατά το δυνατόν σταθερή και χαμηλή θερμοκρασία (μέχρι 25 οC) και να αερίζονται.

8. Η απολάσπωση 20 – 30 ημέρες μετά το σφράγισμα του βαρελιού είναι αρκετά σημαντική ιδιαίτερα όταν δεν είμαστε βέβαιοι για την ποιότητα των σταφυλιών. Απομακρύνονται έτσι οι ανεπιθύμητες και επιβλαβείς ουσίες της οινολάσπης και επιταχύνεται η διαύγαση. Πρέπει να γίνει προσθήκη μεταμπισουλφίτ ( 4 γραμμάρια ανά 100 κιλά κρασιού) μετά την απολάσπωση (πριν ξανασφραγίσετε) για προστασία μέχρι το καλοκαίρι.

9. Η σημαντικότερη φροντίδα που λαμβάνεται για το κρασί είναι να μην έρχεται καθόλου σε επαφή με αέρα. Γι’ αυτό είναι απαραίτητο το βαρέλι πριν το σφράγισμά του να απογεμίζεται είτε να προστίθεται για προστασία παραφινέλαιο (πόσιμο – φαρμακευτικό).

10. Όταν καταναλώνουμε το κρασί από ένα βαρέλι ο κενός χώρος που δημιουργείται σ’ αυτό πληρώνεται με αέρα με αποτέλεσμα τους καλοκαιρινούς κυρίως μήνες να παρατηρούνται αλλοιώσεις που οφείλονται σε οξειδώσεις. Συνίσταται λοιπόν να γίνεται εμφιάλωση μετά τους χειμερινούς μήνες ή διατήρηση σε γεμάτα οινοδοχεία (βαρέλια ή δεξαμενές).


Please follow and like us:
RSS
Follow by Email