Εδαφολογικες αναλυσεις & Φυλλοδιαγνωστικη

Σε συνεργασία με εγκεκριμένο εργαστήριο που λειτορυργεί σύμφωνα με το σύστημα ποιότητας ISO 17025, διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), προσφέρουμε πακέτα χημικών αναλύσεων εδαφών, φυλλοδιαγνωστικής, υδάτων-νερού, ελαιολάδου κ.τλ.

Συγκεκριμένα:


    Εδαφολογικές αναλύσεις

Πλήρης εδαφολογική ανάλυση δειγματοληψίας 0-30 εκ :  
PH, 
CaCO3, 
οργανική ουσία, 
μηχανική σύσταση, 
 αγωγιμότητα, 
Ν, Ρ, Κ, Mg, Zn, Fe, Mn, Cu, B

και συμβουλευτικη για λίπανση
    Φυλλοδιαγνωστική

Πλήρης ανάλυση φύλλων : 

 Ν, Ρ, K, Ca, Mg, Zn, Fe, Mn, Cu, B  

και οδηγίες λίπανσης
ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ

Για τη δειγματοληψία εδάφους θα χρειαστείτε:

  •  Ένα εργαλείο αφαίρεσης στήλης χώματος (εργαλείο “καρότο” ή πατόφτυαρο ή σωλήνας μικρής διαμέτρου) 
  • Μια ανθεκτική πλαστική σακούλα
Το δείγμα του εδάφους το οποίο θα προσκομηθεί στο εργαστήριο θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτικό του χωραφιού, δηλαδή να έχει ληφθεί από πολλά σημεία. Συνίστανται τουλάχιστον 10 υποδείγματα εδάφους ανά 10 στρέμματα, περίπου ίσου όγκου μεταξύ τους και από βάθος 0-30 εκατοστών (όλο το πάχους του εδάφους).

Τα υποδείγματα αυτά ανακατεύονται μεταξύ τους και το τελικό ενοποιημένο δείγμα που θα προσκομηθεί στο εργαστήριο θα πρέπει να είναι περίπου ένα κιλό. Προσοχή πριν την λήψη του εδάφους να απομακρύνονται από την επιφάνεια του τυχόν φύλλα, χόρτα και βλαστοί.

Εάν πρόκειται να εγκατασταθούν δένδρα ή αμπέλι, πρέπει η ίδια διαδικασία να ακολουθηθεί και στο βάθος των 30-60 εκατοστών το οποίο θα αποτελέσει ένα ξεχωριστό 2ο δείγμα περίπου ενός κιλού.

Προκειμένου για θερμοκήπια, η δειγματοληψία είναι σκόπιμο να γίνεται από βάθος 0-15 ή 0-20 εκατοστών και περιμετρικά σε 15-20 εκατοστά από τους σταλάκτες.

Η αφαιρεθείσα ποσότητα τοποθετείται στην πλαστική σακούλα. Επισημαίνουμε την σακούλα με μαρκαδόρο γράφοντας στοιχεία σας, την ημερομηνία και τον αύξοντα αριθμό του δείγματος.

Προσοχή

α) Το χωράφι στο οποίο γίνεται η δειγματοληψία πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ομοιόμορφο και να αποφεύγονται τα σημεία που παρουσιάζουν κάποια ιδιαιτερότητα.

β) Τα υποδείγματα να λαμβάνονται από τυχαία σημεία, παίρνοντας τα σε σχήμα “ζήτα” ή “zig-zag”.

γ)
Εάν πρόκειται για δένδρα ή αμπέλια εγκατεστημένα, τα υποδείγματα να λαμβάνονται με τον παραπάνω τρόπο (σε βάθος 0-30 εκατοστών), αλλά τα σημεία να βρίσκονται περίπου στα μέσα της σκιάς τους εκεί δηλαδή που ποτίζονται και εφαρμόζονται τα λιπάσματα.

Εποχή δειγματοληψίας

Η δειγματοληψία του εδάφους είναι σκόπιμο να γίνεται σε τέτοια εποχή, ώστε μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων από το εργαστήριο και με βάση την συμβουλή λίπανσης, να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος για την έγκαιρη προμήθεια και εφαρμογή των λιπασμάτων στην κατάλληλη εποχή για την εκάστοτε καλλιέργεια. Ειδικότερα για τις μεν ποώδεις καλλιέργειες, όπως επίσης για την εγκατάσταση δένδρων ή αμπελιού, η κατάλληλη εποχή είναι αρκετά πριν την σπορά ή την φύτευση, ενώ για τις δενδρώδεις, το φθινόπωρο, ώστε η βασική λίπανση να μπορεί να εφαρμοσθεί νωρίς το χειμώνα.