Χημικες αναλυσεις σε οινους και γλευκη (κρασί & μούστο)

Στο ENOLOGY LAB διενεργούνται όλες οι απαραίτητες οινολογικές αναλύσεις σε γλεύκη (μούστους) και οίνους.

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

  • Προσδιορισμός σακχάρων
  • Ειδικό βάρος
  • Αλκοολικός τίτλος
  • Διορθωμένη πτητική οξύτητα
  • Ολική οξύτητα
  • Ολικό θειώδες
  • Ελεύθερο θειώδες
  • pH (Ενεργός οξύτητα)
  • Ανάγοντα σάκχαρα
  • Μηλικό οξύ
  • Κάλιο
  • Σίδηρος 
  • Χαλκός
  • Α- αμινικού αζώτου
  • Προσδιορισμός βέλτιστης τεχνολογικής ωριμότητας
 • Έλεγχοι μελλοντικών θολωμάτων 
 • Οξειδωτικός έλεγχος 
 • Έλεγχος πρωτεϊνικής σταθερότητας 
 • Έλεγχος τρυγικής σταθερότητας 
 • Έλεγχος χρωματικής σταθερότητας 
 • Αναλύσεις προσδιορισμού Υπολειμμάτων Φυτοφαρμάκων σε οίνο (376 δραστικές ουσίες)
 • Προσδιορισμός βαρέων μετάλλων σε οίνο (Pb, Cd, Cr, Ni, Co, Αs, Hg)
 • Ανάλυση για ωχρατοξίνη (Ochratoxin A) – Μέθοδος UPLC-MS-MS

Δείτε τα διαθέσιμα πακέτα χημικων αναλύσεων για κρασί και μούστο

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email