Χημικες αναλυσεις και ποιοτικα χαρακτηριστικα ελαιολαδου

Σε συνεργασία με εγκεκριμένο εργαστήριο που λειτουργεί σύμφωνα με το σύστημα ποιότητας ISO 17025, διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), προσφέρουμε πακέτα χημικών αναλύσεων εδαφών, φυλλοδιαγνωστικής, υδάτων-νερού, ελαιολάδου κ.τλ.

Συγκεκριμένα για το ελαιόλαδο διενεργούνται:

  • Αρ.Υπεροξειδίων
  • Δείκτες Κ
  • Οξύτητα % 
  • Αέρια  Χρωμ.  λιπαρών οξέων (προφίλ λιπαρών οξέων)  
  • Αεροχρωματογραφικός   προσδιορισμόςμος   στερολών (προφίλ στερολών)  
  • Φθαλικοί εστέρες (πλαστικοποιητές) 
  • Βαρέα μέταλλα (Pb, Cd, Fe, Cu)        

Η ποιότητα και η γνησιότητα του ελαιολάδου προσδιορίζονται με βάση τα φυσικοχημικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά τους.

Η ποιότητα του ελαιολάδου προσδιορίζεται με την οργανοληπτική αξιολόγηση (panel test) και με τη μέτρηση ορισμένων φυσικοχημικών παραμέτρων (οξύτητα, αριθμός υπεροξειδίων, συντελεστές απορρόφησης Κ270/Κ232/ΔΚ κ.α.)

Τα χαρακτηριστικά των ελαιολάδων και οι πληροφορίες ορισμένων χρήσιμων παραμέτρων, αναφέρονται παρακάτω:

Χαρακτηριστικά του Ελαιολάδου


Ταυτότητα κάθε χαρακτηριστικού
Πληροφορίες που δίνει το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό

1. Οξύτητα Λιπαρά οξέα που βρίσκονται σε ελεύθερη κατάσταση κυρίως λόγω υδρόλυσης Υψηλή οξύτητα συνήθως σημαίνει ότι το ελαιόλαδο προέρχεται από ταλαιπωρημένο ελαιόκαρπο ή ακατάλληλες συνθήκες ελαιοποίησης
2. Υπεροξείδια Χημικές ενώσεις που δημιουργούνται από δράση του οξυγόνου στο ελαιόλαδο Τα υψηλά υπεροξείδια υποδηλώνουν ότι το ελαιόλαδο έχει υποστεί οξειδωτικές ή άλλες αλλοιώσεις
3. Κήροι Χημικές ενώσεις (εστέρες λιπαρών οξέων) Ένδειξη παρουσίας πυρηνελάιου
4. Κορεσμένα λιπαρά οξέα στη θέση 2 Χημικές ενώσεις (λιπαρά οξέα τριγλυκεριδίων) Παρουσία εστεροποιημένων «συνθετικών» ελαίων
5. Στιγμασταδιενια Χημικές ενώσεις (στυρένεια) Ένδειξη παρουσίας ραφινέ ελαίων σε παρθένα ελαιόλαδα
6. ΔΕCN42 Διαφορά θεωρητικής και πειραματικής περιεκτικότητας τριγλυκεριδίων, με ισοδύναμο αριθμό ατόμων άνθρακα 42 Ένδειξη παρουσίας σπορελαίων
7. Κ232 Συντελεστές απορρόφησης υπεριώδους σε μήκος κύματος 232nm Δείκτης αρχικών σταδίων οξείδωσης
8. Κ270 Συντελεστής απορρόφησης υπεριώδους σε μήκος κύματος 270 nm Δείκτης προχωρημένου σταδίου οξείδωσης
9. ΔΚ Μαθηματική σχέση υπολογισμού συντελεστών απορρόφησης υπεριώδους ακτινοβολίας
10. Οργανοληπτική αξιολόγηση (panel test) Στατιστική μέθοδος προσδιορισμού οργανοληπτικών χαρακτηριστικών
11. Μυριστικό, Λινολενικό, Αραχιδικό, Εικοσενικό, Βεχενικό, Λιγνοκηρικό οξύ Χημικές ενώσεις (λιπαρά οξέα) Περιεκτικότητες μεγαλύτερες των ποσοστών των επιτρεπτών ορίων, υποδηλώνουν αντίστοιχα την παρουσία κάποιου σπορέλαιου
12. Trans Ισομερή λιπαρά οξέα Χημικές ενώσεις (λιπαρά οξέα) Ένδειξη παρουσίας ραφινέ ελαίων σε παρθένο ελαιόλαδο
13. Χοληστερόλη Χημικές ενώσεις (στερόλη) Πιθανή ένδειξη παρουσίας ζωικού λίπους
14. Βρασικαστερόλη Χημικές ενώσεις (στερόλη) Πιθανή ένδειξη παρουσίας σπορελαίου
15. Καμπεστερόλη Χημικές ενώσεις (στερόλη) Πιθανή ένδειξη παρουσίας σπορέλαιων
16. Στιγμαστερόλη Χημικές ενώσεις (στερόλη) Πιθανή ένδειξη παρουσίας σπορέλαιων
17. Συνολική β-σιτοστερόλη Χημικές ενώσεις (στερόλη) Πιθανή ένδειξη παρουσίας σπορέλαιων
18. δ7-Στίγμαστενόλη Χημικές ενώσεις (στερόλη) Πιθανή ένδειξη παρουσίας σπορέλαιων
19. Συνολικές στερόλες Ποσότητα σε (mg) στερολών σε 1 κιλό ελαίου Πιθανή ένδειξη παρουσίας σπορέλαιων ή και πυρηνελαίων
20. Ερυθροδιόλη και Ουβαόλη Χημικές ενώσεις (τριτερπενικές διαλκοόλες) Πιθανή ένδειξη παρουσίας πυρηνελαίου
21. Αλογονωμένοι διαλύτες Χημικές ενώσεις (φρέον, τριχλωρο αιθάνιο, τριχλωροαιθυλένιο, τετραχλωροαιθυλένιο…) Επιμόλυνση του ελαιολάδου με διάφορες τοξικές ουσίες