Χημικες αναλυσεις νερου

Σε συνεργασία με εγκεκριμένο εργαστήριο που λειτουργεί σύμφωνα με το σύστημα ποιότητας ISO 17025, διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), προσφέρουμε πακέτα χημικών αναλύσεων εδαφών, φυλλοδιαγνωστικής, υδάτων-νερού, ελαιολάδου κ.τλ.

Συγκεκριμένα για το νερό διενεργούνται:


Αναλύσεις νερού ( 4 πακέτα)

 
Α. Πληρης φ-χ αναλυση νερου αδρευσης
 
 pH, 
 αγωγιμότητα, 
 Β, Ca, Mg, K, Na, Cl-, SO4=,
CO3=, 
HCO3-, 
SAR, 
σκληρότητα, 
σύνολο αλάτων (14)
 
 
 
Β. Πληρης φ-χ αναλυση νερού:  
 
pH, 
αγωγιμότητα, 
ολική σκληρότητα, 
Β, Ca, Mg, K, Fe, Zn, Na, Cu, Mn, F, Cl, SO4=
αλκαλ-Ρ, ολική αλκαλ., 
ΝΟ3, ΝΟ2, ΝΗ4+
Ρ, TDS, 
CO3=, HCO3
ανθρ. σκληρότητα, 
μη ανθρ. Σκληρότητα (26) 

 

 
 
Γ. Μικρό μικροβιολογικό πακέτο νερού :  
 
OMX 37C,22C, 
Coliforms, 
E.coli, 
Enterococci
 
 

      Δ.Βαρέα μέταλλα σε νερό :  
       Pb, Cd, Ni, Co, Cr, As, Hg (7 μέταλλα συνολικά)


 
Πως γίνεται η δειγματοληψία


Για τη δειγματοληψία νερού θα χρειαστείτε

· 2 δοχεία 0,5 L PET (το μικρό μπουκάλι εμφιαλωμένου νερού)

· 4 δοχεία ουροσυλλέκτη αποστειρωμένα (από φαρμακείο)

Για μερικά δευτερόλεπτα, ανάψτε έναν αναπτήρα εφαρμόζοντας φλόγα στο μεταλλικό στόμιο της βρύσης από την οποία θα συλλέξετε το δείγμα προκειμένου να την αποστειρώσετε.

Στην συνέχεια ανοίξτε τη βρύση και αφήστε να τρέξει νερό για 10 λεπτά περίπου. Μετά από τα 10 λεπτά και με την βρύση συνεχώς να τρέχει ξεπλύνετε καλά τις φιάλες PET αρκετές φορές και γεμίστε τις πλήρως. Κλείστε με το πώμα και σφραγίστε με μονωτική ταινία.

Χωρίς να κλείσουμε τη βρύση, στη συνέχεια ανοίξτε τους ουροσυλλέκτες και γεμίστε τους και αυτούς μέχρι το χείλος. Κλείστε το καπάκι τους και σφραγίστε με μονωτική ταινία.

Αν πρόκειται για νερό από γεώτρηση αφήστε να τρέξει αρκετή ώρα το νερό πριν τη δειγματοληψία.

Όλα αυτά τα δοχεία (σύνολο 6) αποτελούν ΕΝΑ δείγμα για το οποίο θα γίνουν όλες οι απαραίτητες χημικές αναλύσεις. Σημειώστε σε όλα τα δοχεία με ένα μαρκαδόρο τα στοιχεία σας, την ημερομηνία και τον αριθμό του δείγματος (σε περίπτωση που έχετε περισσότερα τους ενός)

Ακολουθείτε την ίδια διαδικασία αν θέλετε να στείλετε δείγμα από άλλη πηγή νερού και το επισημαίνετε με νέο αύξων αριθμό δείγματος.

Τοποθετείστε τα δείγματα σε ένα κατάλληλου μεγέθους χαρτοκιβώτιο και αποστείλετέ τα στην διεύθυνσή μας ή επικοινωνήστε μαζί μας για να σας διευκολύνουμε όσον αφορά την παράδοση.