Χημικες αναλυσεις σε οινους και γλευκη

Στο ENOLOGY LAB διενεργούνται όλες οι απαραίτητες οινολογικές αναλύσεις σε γλεύκη (μούστους) και οίνους.

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

 • Προσδιορισμός σακχάρων
 • Ειδικό βάρος
 • Αλκοολικός τίτλος
 • Διορθωμένη πτητική οξύτητα
 • Ολική οξύτητα
 • Ολικό θειώδες
 • Ελεύθερο θειώδες
 • pH (Ενεργός οξύτητα)
 • Ανάγοντα σάκχαρα
 • Μηλικό οξύ
 • Κάλιο
 • Σίδηρος 
 • Χαλκός
 • Α- αμινικού αζώτου
 • Προσδιορισμός βέλτιστης τεχνολογικής ωριμότητας
 • Έλεγχοι μελλοντικών θολωμάτων 
 • Οξειδωτικός έλεγχος 
 • Έλεγχος πρωτεϊνικής σταθερότητας 
 • Έλεγχος τρυγικής σταθερότητας 
 • Έλεγχος χρωματικής σταθερότητας 
 • Αναλύσεις προσδιορισμού Υπολειμμάτων Φυτοφαρμάκων σε οίνο (376 δραστικές ουσίες)
 • Προσδιορισμός βαρέων μετάλλων σε οίνο (Pb, Cd, Cr, Ni, Co, Αs, Hg)
 • Ανάλυση για ωχρατοξίνη (Ochratoxin A) – Μέθοδος UPLC-MS-MS

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email