Έλεγχοι μελλοντικών θολωμάτων

Πολλές φορές υπάρχουν παράγοντες οι οποίοι παρεμποδίζουν την τέλεια διαύγαση των κρασιών και δημιουργούν θολώματα. Τα θολώματα αυτά δεν πρέπει να συγχέονται με τα συνηθισμένα θολώματα των νέων κρασιών.
Τα θολώματα διακρίνονται ανάλογα με τα αίτια που τα προκαλούν ως εξής:

 • Ενζυματικής προέλευσης: θόλωμα οξειδωτικών ενζύμων
 • Μικροβιολογικής προέλευσης: ζυμομύκητες, βακτήρια
 • Χημικής προέλευσης: θόλωμα σιδήρου, χαλκού, ιζήματα τρυγικών αλάτων, χρωστικών ουσιών, πρωτεϊνών

 

Στα πλαίσια του ελέγχου μελλοντικών θολωμάτων γίνεται:

 

 • Οξειδωτικός έλεγχος
 • Έλεγχος πρωτεϊνικής σταθερότητας
 • Έλεγχος τρυγικής σταθερότητας
 • Έλεγχος χρωματικής σταθερότητας
 • Αναγνώριση ασθενειών του κρασιού

Μέσα από μια σειρά φυσικοχημικών αναλύσεων πραγματοποιείται αναγνώριση τυχόν ασθένειας όπως:

 • Ξύνισμα
 • Εκτροπή
 • Πίκρανση
 • Πάχυνση
 • Γαλακτική – μαννιτική ζύμωση