Έλεγχος αντιοξειδωτικής προστασίας σε οίνους

Διενεργείται σε οίνους, περιοδικά, σε τακτά χρονικά διαστήματα (ανάλογα το οινοδοχείο) προκειμένου να γίνει έλεγχος της της αντιοξειδωτικής προστασίας του οίνου.

Ο οινοποιός έχει μια εικόνα για την εξέλιξη της πτητικής οξύτητας του οίνου με την πάροδο του χρόνου αλλά και του επιπέδου θείωσης.

Προσδιορίζεται επίσης το μοριακό θειώδες το οποίο αποτελεί κρίσιμη παράμετρος για την αντιοξειδωτική προστασία του οίνου και δίνεται συμβουλή για την απαραίτητη θείωση που απαιτείται ώστε ο οίνος να είναι προστατευμένος πάντα μέσα στα όρια που η νομοθεσία καθορίζει για τα θειώδη.

Προσδιορίζονται οι εξής παράμετροι

  • Ελεύθερο Θειώδες,
  • Ολικό Θειώδες,
  • Μοριακό Θειώδες,
  • pH,
  • Πτητική Οξύτητα,
  • Συμβουλευτική Θείωσης
Τιμή ανά δείγμα  (προ ΦΠΑ 24 %)
 

Ανάλυση

1-3

δείγματα

4+

δείγματα

ΕΛΕΓΧΟΣ
ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
 

20 €

 

15 €

Μεθοδολογία – Αυτόματος Αναλυτής FTIR, Ιωδιομετρία
Απαιτούμενος Όγκος – 200 mL
Χρόνος Επίδοσης Αποτελεσμάτων – 12-24 ώρες

(Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται η συμβουλευτική, μόνο παράθεση αποτελεσμάτων)