Έλεγχος πρωτεϊνικής σταθεροποίησης / Τεστ θέρμανσης

Η παρουσία ασταθών πρωτεϊνών σε ένα κρασί μπορεί να οδηγήσει στο σχηματισμό θολώματος ή ιζήματος. Αν αυτό συμβεί μετά την εμφιάλωση, το κρασί είναι απαράδεκτο για τον καταναλωτή.

Το θόλωμα ή το ίζημα συνδέεται με τη μετουσίωση των πρωτεϊνών, η οποία γίνεται πιο γρήγορα σε υψηλότερες θερμοκρασίες.

Δεδομένου ότι είναι δύσκολο να προβλεφθούν οι συνθήκες θερμοκρασίας στις οποίες θα εκτεθεί ένα κρασί κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση, οι οίνοι θα πρέπει να ελέγχονται για την παρουσία ασταθών πρωτεϊνών πριν από την εμφιάλωση.

Η αστάθεια των πρωτεϊνών είναι κυρίως ένα πρόβλημα που αφορά τα λευκά κρασιά. Στα ερυθρά κρασιά, οι πρωτεΐνες αντιδρούν με τανίνες και συνήθως καθιζάνουν κατά τη ζύμωση και την ωρίμανση. Δεν αποτελούν συνήθως πρόβλημα του τελικού προϊόντος. Ωστόσο, είναι σκόπιμο να ελέγχουμε τα ροζέ κρασιά και τα πολύ ελαφρά, ξηρά, ερυθρά κρασιά για τη σταθερότητα των πρωτεϊνών, καθώς μπορεί να υπάρχει ανεπαρκής ποσότητα τανινών για να επιτευχθεί η πλήρης καθίζηση των ασταθών πρωτεϊνών.

Στο τεστ σταθερότητας με θέρμανση, το κρασί εκτίθεται σε υψηλή θερμοκρασία για μια χρονική περίοδο (4 ώρες σε θερμόλουτρο στους 80 βαθμούς Κελσίου) και μετά ψύχεται σε θερμοκρασία δωματίου και εξετάζεται για το σχηματισμό θολώματος με τη χρήση θολερόμετρου.

 

Τιμή ανά δείγμα  (προ ΦΠΑ 24 %)
 

Ανάλυση

1-3

δείγματα

4+

δείγματα

Έλεγχος πρωτεϊνικής σταθεροποίησης

 

 

8 €

 

6 €

Μεθοδολογία  –  Εσωτερική Μέθοδος
Απαιτούμενος Όγκος – 200 mL
Χρόνος Επίδοσης Αποτελεσμάτων – 24 ώρες