Έλεγχος συντήρησης οίνων

Διενεργείται σε οίνους, περιοδικά, σε τακτά χρονικά διαστήματα (ανάλογα το οινοδοχείο) προκειμένου να γίνει έλεγχος της συντήρησης και της αντιοξειδωτικής προστασίας του οίνου.

Ο οινοποιός αποκτά μια εικόνα για την εξέλιξη κρίσιμων παραμέτρων για την συντήρηση και την εξέλιξη της παλαίωσης όπως τα θειώδη, η ολική και η πτητική οξύτητα του οίνου καθώς και η συγκέντρωση οξέων όπως το τρυγικό και το μηλικό.

Προσδιορίζεται επίσης το μοριακό θειώδες το οποίο αποτελεί κρίσιμη παράμετρος για την αντιοξειδωτική προστασία του οίνου.

Προσδιορίζονται οι εξής παράμετροι

  • Ελεύθερο Θειώδες,
  • Ολικό Θειώδες,
  • Μοριακό Θειώδες,
  • pH,
  • Ολική Οξύτητα,
  • Πτητική Οξύτητα,
  • Τρυγικό Οξύ,
  • Μηλικό Οξύ
Τιμή ανά δείγμα  (προ ΦΠΑ 24 %)
 

Ανάλυση

1-3

δείγματα

4+

δείγματα

ΕΛΕΓΧΟΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
 

20 €

 

15 €

Μεθοδολογία – Αυτόματος Αναλυτής FTIR, Ιωδιομετρία
Απαιτούμενος Όγκος – 200 mL
Χρόνος Επίδοσης Αποτελεσμάτων – 12-24 ώρες

(Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται η συμβουλευτική, μόνο παράθεση αποτελεσμάτων)