Έλεγχος Τρυγικής Σταθεροποίησης

Η τρυγική σταθερότητα ενός οίνου εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως η θερμοκρασία, το pH και η σχετική συγκέντρωση του καλίου, του ολικού τρυγικού οξέος και της αλκοόλης.

Οι χαμηλές θερμοκρασίες μειώνουν τη διαλυτότητα, ενώ το pH καθορίζει το ποσοστό του ολικού τρυγικού οξέος που βρίσκεται υπό μορφή διτρυγικού (HT-), δηλαδή την μορφή που εμπλέκεται στην καταβύθιση του KHT.

Ο σχηματισμός των κρυστάλλων μπορεί να εμποδιστεί από άλλα συστατικά του οίνου, όπως πρωτεΐνες, πολυσακχαρίτες και άλλες υψηλού μοριακού βάρους, ενώσεις, π.χ. τανίνες.

Υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις για την πρόβλεψη της τρυγικής σταθερότητας. Το τεστ αγωγιμότητας είναι το πιο γρήγορο, όμως απαιτεί υψηλής ποιότητας μετρητή αγωγιμότητας.

Η μέθοδος που χρησιμοποιείται, συνήθως, απαιτεί ο οίνος να διατηρείται στους – 4 °C, για 72 ώρες και κατόπιν προσδιορίζεται ο σχηματισμός των κρυστάλλων ενώ ελέγχεται η μεταβολή της συγκέντρωσης του τρυγικού οξέος πριν και μετά το τέστ ψύξης.

Στο εργαστήριο εφαρμόζεται η ταχεία και αξιόπιστη μέθοδος Μini Contact Test (UC Davis) με μέτρηση της πτώσης της αγωγιμότητας σε υπο ψύξη οίνο (στους 0C)

 

Τιμή ανά δείγμα  (προ ΦΠΑ 24 %)
 

Ανάλυση

1-3

δείγματα

4+

δείγματα

Έλεγχος Τρυγικής Σταθεροποίησης  

13 €

 

10 €

Μεθοδολογία  –  Εσωτερική Μέθοδος
Απαιτούμενος Όγκος – 500 mL
Χρόνος Επίδοσης Αποτελεσμάτων – από 24 έως 48 ώρες