Ανάγοντα σάκχαρα

Ως ανάγοντα σάκχαρα, από χημική άποψη, ορίζονται οι υδατάνθρακες που παρουσιάζουν αναγωγική δράση, δηλαδή όσοι έχουν στο μόριο τους ελεύθερη αλδεϋδική ή κετονική ομάδα. Σ’ αυτούς περιλαμβάνονται όλοι οι μονοσακχαρίτες και ορισμένοι δι- και τρι-σακχαρίτες (π.χ. μαλτόζη, λακτόζη).

Τα κύρια σάκχαρα στο γλεύκος είναι η γλυκόζη, η φρουκτόζη, η γαλακτόζη και πεντόζες, που είναι αναγωγικά σάκχαρα (ελεύθερη αλδεϋδική ή κετονική ομάδα).

Η κυριότερη δράση των αναγόντων σακχάρων είναι ότι:

1) οι ελεύθερες αλδεϋδικές ή κετονικές τους ομάδες δεσμεύουν το θειώθη ανυδρίτη, με αποτέλεσμα τη μείωση της προστασίας του κρασιού

2) προσβάλονται από γαλακτικά βακτήρια με αποτέλεσμα το σχηματισμό του γαλακτικού οξέος και την αύξηση της πτητικής οξύτητας. Επίσης ανάγουν το φελίγγειο υγρό, αντιδραστήριο που χρησιμοποιείται για τον ποσοτικό τους προσδιορισμό.

 

Τιμή ανά δείγμα  (προ ΦΠΑ 24 %)
 

Ανάλυση

1-3

δείγματα

4+

δείγματα

Ανάγοντα σάκχαρα  

10 €

 

7 €

Μεθοδολογία – Αυτόματος Αναλυτής FTIR
Απαιτούμενος Όγκος – 50 mL
Χρόνος Επίδοσης Αποτελεσμάτων – 12 ώρες