Αναλυτικό πακέτο χημικής ανάλυσης γλεύκους

Διενεργείται σε γλεύκος αζύμωτο ή/και υπο ζύμωση προκειμένου να γίνει έλεγχος της σύστασης του γλεύκους αλλά και της πορείας της οινοποίησης.

Προσδιορίζονται οι εξής παράμετροι

 • Baume,
 • Αιθανόλη,
 • Δυναμ. Αλκοολικός Τίτλος,
 • Φρουκτόζη,
 • Γλυκόζη,
 • Ολικά Σάκχαρα,
 • Στερεό Υπόλειμμα,
 • pH,
 • Ολική Οξύτητα,
 • Πτητική Οξύτητα,
 • Γλυκερόλη,
 • Τρυγικό Οξύ,
 • Μηλικό Οξύ,
 • Γαλακτικό Οξύ,
 • Αφομοιώσιμο Αζωτο (ΥΑΝ)
Τιμή ανά δείγμα  (προ ΦΠΑ 24 %)
 

Ανάλυση

1-3 

δείγματα

4+ 

δείγματα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ
ΓΛΕΥΚΟΥΣ
 

20 €

 

15 €

Μεθοδολογία – Αυτόματος Αναλυτής FTIR
Απαιτούμενος Όγκος – 200 mL
Χρόνος Επίδοσης Αποτελεσμάτων – 12-24 ώρες

(Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται η συμβουλευτική, μόνο παράθεση αποτελεσμάτων)