Αναλυτικό πακέτο χημικής ανάλυσης οίνου

Διενεργείται σε οίνους μετά το τέλος της αλκοολικής ζύμωσης προκειμένου να γίνει έλεγχος της σύστασης του οίνου και της εξέλιξης της πορείας της οινοποίησης.

Προσδιορίζονται οι εξής παράμετροι

 • Ειδικό Βάρος,
 • Γλυκόζη,
 • Φρουκτόζη,
 • Ανάγοντα Σάκχαρα,
 • Στερεό Υπόλειμμα,
 • Αλκοολικός Τίτλος,
 • Ολική Οξύτητα,
 • pH,
 • Πτητική Οξύτητα,
 • Γλυκερόλη,
 • Τρυγικό Οξύ,
 • Μηλικό Οξύ,
 • Γαλακτικό Οξύ,
 • Γλυκονικό Οξύ
Τιμή ανά δείγμα  (προ ΦΠΑ 24 %)
 

Ανάλυση

1-3 

δείγματα

4+ 

δείγματα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ
ΟΙΝΟΥ
 

20 €

 

15 €

Μεθοδολογία – Αυτόματος Αναλυτής FTIR
Απαιτούμενος Όγκος – 200 mL
Χρόνος Επίδοσης Αποτελεσμάτων – 12-24 ώρες

(Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται η συμβουλευτική, μόνο παράθεση αποτελεσμάτων)