Βασικό πακέτο χημικής ανάλυσης γλεύκους

Διενεργείται σε γλεύκος αζύμωτο ή/και υπο ζύμωση προκειμένου να γίνει έλεγχος της σύστασης του γλεύκους αλλά και της πορείας της οινοποίησης.

Προσδιορίζονται οι εξής παράμετροι

  • Baume,
  • Αιθανόλη,
  • Δυν. Αλκ. Τίτλος,
  • pH,
  • Ολ. Οξύτητα,
  • Τρυγικό Οξύ,
  • Πτητική Οξύτητα
Τιμή ανά δείγμα  (προ ΦΠΑ 24 %)
 

Ανάλυση

1-3

δείγματα

4+

δείγματα

ΒΑΣΙΚΟ
ΓΛΕΥΚΟΥΣ
 

12 €

 

9 €

Μεθοδολογία – Αυτόματος Αναλυτής FTIR
Απαιτούμενος Όγκος – 200 mL
Χρόνος Επίδοσης Αποτελεσμάτων – 12-24 ώρες

(Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται η συμβουλευτική, μόνο παράθεση αποτελεσμάτων)