Δυναμικός αλκοολικός τίτλος

Ορίζεται η % v/v περιεκτικότητα της αιθανόλης στους (20 0C), η οποία μπορεί να παραχθεί από την πλήρη ζύμωση των ζυμώσιμων σακχάρων του γλεύκους.

Ο προσδιορισμός του Δ.Α.Τ. του γλεύκους είναι καθοριστικός για τον τύπο κρασιού που θα παραχθεί.

Στην ουσία ο ΔΑΤ είναι η προβολή της αλκοολικής σύστασης που θα προκύψει μετά το τέλος της ζύμωσης, στο νέο οίνο. Το γλεύκος είναι υδατικό διάλυμα κυρίως σακχάρων (150 – 250 g/L),και άλλων υδατοδιαλυτών συστατικών (10 – 20 g/L) (οργανικών οξέων φαινολικών συστατικών, πρωτεϊνών, πηκτινών, χρωστικών ουσιών, ανόργανων συστατικών κα.), γνωστών σαν μη αναγωγικό εκχύλισμα ή στερεό υπόλειμμα.

Η ποσότητα των συστατικών αυτών στο σύνολό τους, εξαρτάται από την ωριμότητα των σταφυλιών, την ποικιλία, το πότισμα, και τις οινοποιητικές συνθήκες.

Στην Ελλάδα ένας μέσος όρος για το μη αναγωγικό εκχύλισμα υπολογίζεται σε 20 g/L.

Προκειμένου να βρούμε τον ΔΑΤ στο γλεύκος, ακολουθούμε τη σειρά υπολογισμών:

Baume(20) ή brix (20) ή d20 γλεύκους → Σ‰ → ?/?? → % v/v (ΔΑΤ)

Πρακτικά 1%vol παράγεται από τη ζύμωση 17g/l σακχάρων. Στην πραγματικότητα κυμαίνεται μεταξύ από 16,5 έως 17,5 g/l αναλόγως του στελέχους του ζυμομύκητα που χρησιμοποιούμε για την αλκοολική ζύμωση

 

Τιμή ανά δείγμα  (προ ΦΠΑ 24 %)
 

Ανάλυση

1-3

δείγματα

4+

δείγματα

Αλκοολικός τίτλος &

Δυναμικός Αλκοολικός τίτλος

 

 

10 €

 

7 €

Μεθοδολογία – Αυτόματος Αναλυτής FTIR
Απαιτούμενος Όγκος – 200 mL
Χρόνος Επίδοσης Αποτελεσμάτων – 24 ώρες