Εκτίμηση κατάστασης ποιότητας οίνου

Διενεργείται σε οίνους προκειμένου να εκτιμηθεί η ποιότητα ενός οίνου βάση των χημικών παραμέτρων αλλά και της γευσιγνωσίας του οίνου από έμπειρο οινολόγο.

Η χημική ανάλυση συνοδεύεται από γευσιγνωστική σημείωση

Προσδιορίζονται οι εξής παράμετροι

 • Ελεύθερο Θειώδες,
 • Ολικό Θειώδες,
 • pH,
 • Ολική Οξύτητα,
 • Πτητική Οξύτητα,
 • Τρυγικό Οξύ,
 • Μηλικό Οξύ,
 • Γαλακτικό όξύ,
 • Γλυκονικό όξύ,
 • Ανάγοντα Σάκχαρα,
 • Αλκοολικός Τίτλος,
 • Γευσιγνωστική σημείωση
Τιμή ανά δείγμα  (προ ΦΠΑ 24 %)
 

Ανάλυση

1-3

δείγματα

4+

δείγματα

ΕΛΕΓΧΟΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
 

35 €

 

25 €

Μεθοδολογία – Αυτόματος Αναλυτής FTIR, Ιωδιομετρία, Γευσιγνωσία
Απαιτούμενος Όγκος – 500 mL
Χρόνος Επίδοσης Αποτελεσμάτων – 24-48 ώρες