Ολικό θειώδες – Ελεύθερο θειώδες – Μοριακό Θειώδες

Είναι ο προσδιορισμός του ολικού, του ελεύθερου και του μοριακού θειώδη ανυδρίτη που βρίσκεται στο γλεύκος. Ο θειώδης ανυδρίτης προστίθεται είτε ως αέριο είτε ως άλας (ΜΕΤΑΜΠΙΣΟΥΛΦΙΤ) για την προστασία και συντήρηση του οίνου.

Ο θειώδης ανυδρίτης μέσα στο κρασί βρίσκεται σε δυο μορφές, ελεύθερος και δεσμευμένος. Μικρό μέρος του ελεύθερου ανυδρίτη βρίσκεται υπό τη μορφή που ονομάζουμε δραστικό ή μοριακό και είναι αυτό που έχει τον κυριότερο ρόλο στην τροποποίηση των οργανοληπτικών ιδιοτήτων του κρασιού και που εμφανίζει δηκτική αίσθηση.

Η ποσότητα του θειώδη ανυδρίτη που προσθέτουμε εξαρτάται

  1. από τη φυτοπαθολογική κατάσταση των στεμφύλων
  2. από το βαθμό ωρίμανσης αυτών
  3. από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος
  4. από το pH του γλεύκους
  5. από την επιλογή μας να γίνει μηλογαλακτική ζύμωση ή όχι
  6. από τον τύπο κρασιού που παρασκευάζουμε και
  7. από τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής

Η χρήση του στην οινοποίηση έχει να κάνει με το γεγονός ότι πρώτον δεσμεύει το οξυγόνο και άρα δεν αφήνει τις χρήσιμες ουσίες του μούστου και του κρασιού να οξειδωθούν και δεύτερον είναι καταστροφικό για τα βακτήρια που μπορούν να ξυνίσουν ή να αλλοιώσουν το κρασί όπως επίσης και αρκετούς ζυμομύκητες που δεν προσφέρουν θετικά στο κρασί.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει ανώτατα όρια για την χρήση της ουσίας αυτής στο κρασί τα οποία είναι περίπου 5 φορές μικρότερη από την μέγιστη επιτρεπτή για τον άνθρωπο δόση. Στην επαγγελματική οινοποίηση και στα επώνυμα ελληνικα κρασιά (φιάλη ή συσκευασία ασκού) το όριο αυτό της Ε.Ε δεν υπερβαίνεται, στις περισσότερες περιπτώσεις, δε, είναι πολύ χαμηλότερο.

Η σήμανση πάνω στις συσκευασίες των κρασιών “Περιέχει θειώδη” αφορά στην παρουσία αυτής της ουσίας στο κρασί και έχει θεσπιστεί από την Ε.Ε επειδή σε κάποιους ανθρώπους μπορέι να προκαλεί αλλεργία.

 

Τύπος κρασιού Μέγιστο όριο σε
mg/lit (μέρη στο εκατομμύριο)
Λευκά κρασιά 200
Ερυθρά κρασιά 160
Γλυκά κρασιά 350

περισσότερες πληροφορίες και εδώ

 

Τιμή ανά δείγμα  (προ ΦΠΑ 24 %)
 

Ανάλυση

1-3

δείγματα

4+

δείγματα

Ολικό θειώδες

(Total SO2)

 

6 €

 

5 €

Μεθοδολογία  –  Ιωδιομετρία (Ripper)
Απαιτούμενος Όγκος – 100 mL
Χρόνος Επίδοσης Αποτελεσμάτων – 24 ώρες

 

Τιμή ανά δείγμα  (προ ΦΠΑ 24 %)
 

Ανάλυση

1-3

δείγματα

4+

δείγματα

Ελεύθερο θειώδες

(Free SO2)

 

 

5 €

 

4 €

Μεθοδολογία  –  Ιωδιομετρία (Ripper)
Απαιτούμενος Όγκος – 100 mL
Χρόνος Επίδοσης Αποτελεσμάτων – 24 ώρες

 

Τιμή ανά δείγμα  (προ ΦΠΑ 24 %)
 

Ανάλυση

1-3

δείγματα

4+

δείγματα

Μοριακό θειώδες

(Molecular SO2)

 

 

10 €

 

8 €

Μεθοδολογία – Ιωδιομετρία (Ripper) & Αυτόματος Αναλυτής FTIR
Απαιτούμενος Όγκος – 100 mL
Χρόνος Επίδοσης Αποτελεσμάτων – 24 ώρες

 

Τιμή ανά δείγμα  (προ ΦΠΑ 24 %)
 

Ανάλυση

1-3

δείγματα

4+

δείγματα

ΠΑΚΕΤΟ – ΘΕΙΩΔΗ ΟΙΝΟΥ

(Ολικό & Ελεύθερο & Μοριακό)

 

 

15 €

 

12 €

Μεθοδολογία – Ιωδιομετρία (Ripper) & Αυτόματος Αναλυτής FTIR
Απαιτούμενος Όγκος – 100 mL
Χρόνος Επίδοσης Αποτελεσμάτων – 24 ώρες