Θερμιδική – Ενεργειακή αξία οίνου – Διατροφική Δήλωση

Με τον κανονισμό 2117/2021 επιβάλλεται για τους οίνους η αναγραφή, σε φυσική ή ηλεκτρονική ετικέτα της διατροφικής δήλωσης και του καταλόγου των συστατικών του προϊόντος.

Η διατροφική δήλωση μπορεί να περιορίζεται στην ενεργειακή αξία επί της συσκευασίας ή της επικολλημένης σε αυτή ετικέτας, η οποία μπορεί να εκφράζεται με τη χρήση του συμβόλου (E) για την ενέργεια. Στις περιπτώσεις αυτές, η πλήρης διατροφική δήλωση παρέχεται επιπλέον με ηλεκτρονικά μέσα που προσδιορίζονται στη συσκευασία ή στην επικολλημένη σε αυτή ετικέτα (για την επισήμανση των αλλεργιογόνων συστατικών και της πλήρους διατροφικής περιγραφής μαζί με τον κατάλογο των προσθέτων που έχουν χρησιμοποιηθεί).

Για την συμπλήρωση της Διατροφικής Δήλωσης απαιτείται ο υπολογισμός της Θερμιδικής – Ενεργειακής αξίας εκφρασμένης σε (kJ/100 ml & kcal/100 ml), η συνολική περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες και σάκχαρα.

Τιμή ανά δείγμα  (προ ΦΠΑ 24 %)

Ανάλυση

1-3

δείγματα

4+

δείγματα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Θερμιδική – Ενεργειακή αξία (kJ/100 ml & kcal/100 ml), Υδατάνθρακες (g/100mL), Υπολειμματικά Σάκχαρα (g/100mL)

20 €

15 €

Μεθοδολογία  – Αυτόματος Αναλυτής FTIR & AOAC OFF. METHOD
Απαιτούμενος Όγκος – 200 mL
Χρόνος Επίδοσης Αποτελεσμάτων – 24 ώρες

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ / NUTRITION DECLARATION

   

Ανά/per 100mL

 Ενέργεια / Energy  … KJ / … Kcal
 Λιπαρά / Fat  … g
  Εκ των οποίων κορεσμένα / of which saturated  … g
Υδατάνθρακες / Carbohydrates  … g
 Εκ των οποίων σάκχαρα / of which sugars  … g
 Πρωτεΐνες / Proteins  … g
Αλάτι / Salt … g

Όσον αφορά την επισήμανση των τιμών της διατροφικής δήλωσης, οι τιμές είναι μέσες τιμές, με βάση:

α) την ανάλυση του οίνου από τον παρασκευαστή

β) τις γνωστές ή τις πραγματικές μέσες τιμές των συστατικών που χρησιμοποιήθηκαν

γ) τα γενικώς καθορισμένα και αποδεκτά δεδομένα.