Θερμιδική – Ενεργειακή αξία οίνου

Με τον κανονισμό 2117/2021 επιβάλλεται για τους οίνους η αναγραφή, σε φυσική ή ηλεκτρονική ετικέτα της διατροφικής δήλωσης και του καταλόγου των συστατικών του προϊόντος.

Σύμφωνα με τον κανονισμό προκειμένου να παρέχεται υψηλότερο επίπεδο ενημέρωσης στους καταναλωτές, οι υποχρεωτικές ενδείξεις βάσει του άρθρου 119 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 θα πρέπει να περιλαμβάνουν διατροφική δήλωση και κατάλογο των συστατικών.

Η διατροφική δήλωση μπορεί να περιορίζεται στην ενεργειακή αξία επί της συσκευασίας ή της επικολλημένης σε αυτή ετικέτας, η οποία μπορεί να εκφράζεται με τη χρήση του συμβόλου (E) για την ενέργεια. Στις περιπτώσεις αυτές, η πλήρης διατροφική δήλωση παρέχεται επιπλέον με ηλεκτρονικά μέσα που προσδιορίζονται στη συσκευασία ή στην επικολλημένη σε αυτή ετικέτα (για την επισημάνση των αλλεργιογόνων συστατικών και της πλήρους διατροφικής περιγραφής μαζί με τον κατάλογο των προσθέτων που έχουν χρησιμοποιηθεί).

 

Τιμή ανά δείγμα  (προ ΦΠΑ 24 %)
 

Ανάλυση

1-3

δείγματα

4+

δείγματα

Θερμιδική – Ενεργειακή αξία

(Ανάγοντα Σάκχαρα, Αλκοολικός Τίτλος, Στερεό Υπόλειμμα, Ενεργειακή Αξία σε kcal/100 ml)

 

20 €

 

15 €

Μεθοδολογία  –  Αυτόματος Αναλυτής FTIR & OIV Method
Απαιτούμενος Όγκος – 200 mL
Χρόνος Επίδοσης Αποτελεσμάτων – 24 ώρες