Θολερότητα (μονάδες ΝΤU)

Η μέτρηση της θολερότητας χρησιμοποιείται τόσο στο γλεύκος όσο και τον οίνο.

Στο γλεύκος χρησιμοποιείται για να αξιολογήσουμε την ποιότητα της απολάσπωσης (στατική ή με επίπλευση)

Στον οίνο αξιολογείται ως δείκτης της διαύγειας του οίνου πριν την εμφιάλωσή του.

 

Τιμή ανά δείγμα  (προ ΦΠΑ 24 %)
 

Ανάλυση

1-3

δείγματα

4+

δείγματα

Θολερότητα (μονάδες ΝΤU)  

5 €

 

4 €

Μεθοδολογία  –  Θολερόμετρο
Απαιτούμενος Όγκος – 50 mL
Χρόνος Επίδοσης Αποτελεσμάτων – 12 ώρες