Πακέτα αναλύσεων


 

Αναλύσεις για επαγγελματίες οινοποιούς

 

Υπηρεσίες οινολόγου

Αναλαμβάνουμε την επιστημονική υποστήριξη για κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας των οινοποιείων από την οινοποίηση έως και την εμφιάλωση.

Οι προσφερόμενες υπηρεσιών περιλαμβάνουν:

 • Πρωτόκολλα-σχεδιασμός οινοποίησης, προτάσεις χρήσης οινολογικών υλικών (ζυμομύκητες, βακτήρια, βοηθητικά αλκοολικής ζύμωσης, υλικά κατεργασίας-σταθεροποίησης).
 • Ενόργανος και οργανοληπτικός έλεγχος της αλκοολικής ζύμωσης από την έναρξη μέχρι και τέλος της. Προτάσεις βελτίωσης της ποιότητας των προϊόντων.
 • Παρακολούθηση των διεργασιών ωρίμανσης, σταθεροποίησης και παλαίωσης του οίνου.
 • Υπηρεσίες δημιουργίας αναμίξεων (χαρμάνια/blends) & αξιολόγησης τελικών προϊόντων.
 • Προεμφιαλωτικός έλεγχος οίνων.
 • Αρχείο εργαστηριακών εξετάσεων (πρώτων υλών, ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων)

Επίσης προσφέρουμε, κατά βούληση του πελάτη και χωρίς συμβουλευτική, πακέτα χημικών αναλύσεων σε οίνους, γλεύκη και γλεύκη υπό ζύμωση για τον έλεγχο της πορείας της οινοποίησης αλλά και της παλαίωσης του οίνου.

Ακολουθούν οι επιλογές χημικών – οινολογικών αναλύσεων:

ΠΑΝΕΛΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΟ ΓΛΕΥΚΟΥΣ

(7 παράμετροι – FTIR)

ΒΓ-1

Baume, Αιθανόλη, Δυν. Αλκ. Τίτλος, pH, Ολ. Οξύτητα, Τρυγικό Οξύ, Πτητική Οξύτητα

200 ml

12-24 ώρες

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΓΛΕΥΚΟΥΣ

(15 παράμετροι FTIR)

ΑΓ-2

Baume, Αιθανόλη, Δυν. Αλκ. Τίτλος, Φρουκτόζη, Γλυκόζη, Ολ. Σάκχαρα, Στερεό Υπόλειμμα, pH, Ολική Οξύτητα, Πτητική Οξύτητα, Γλυκερόλη, Τρυγικό Οξύ, Μηλικό Οξύ, Γαλακτικό Οξύ, Αφομοιώσιμο Αζωτο (ΥΑΝ)

200 ml

12-24 ώρες

ΒΑΣΙΚΟ ΟΙΝΟΥ

(6 παράμετροι FTIR)

ΒΟ-3

Ειδικό Βάρος, Αλκοολικός Τίτλος, Ολική Οξύτητα, pH, Τρυγικό Οξύ, Πτητική Οξύτητα

200 ml

12-24 ώρες

ΒΑΣΙΚΟ ΟΙΝΟΥ & ΘΕΙΩΔΗ (ΟΛ.-ΕΛ.-ΜΟΡ.)

(9 παράμετροι OIV Method + FTIR)

ΒΟ-3+

Ειδικό Βάρος, Αλκοολικός Τίτλος, Ολική Οξύτητα, pH, Τρυγικό Οξύ, Πτητική Οξύτητα, Ολικό Θειώδες, Ελεύθερο Θειώδες, Μοριακό Θειώδες

200 ml

12-24 ώρες

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΟΙΝΟΥ

(14 παράμετροι FTIR)

ΑΟ-4

Ειδικό Βάρος, Γλυκόζη, Φρουκτόζη, Ανάγοντα Σάκχαρα, Στερεό Υπόλειμμα, Αλκοολικός Τίτλος, Ολική Οξύτητα, pH, Πτητική Οξύτητα, Γλυκερόλη, Τρυγικό Οξύ, Μηλικό Οξύ, Γαλακτικό Οξύ, Γλυκονικό Οξύ

200 ml

12-24 ώρες

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΟΙΝΟΥ & ΘΕΙΩΔΗ (ΟΛ.-ΕΛ.-ΜΟΡ.)

(17 παράμετροι OIV Method + FTIR)

ΑΟ-4+

Ειδικό Βάρος, Γλυκόζη, Φρουκτόζη, Ανάγοντα Σάκχαρα, Στερεό Υπόλειμμα, Αλκοολικός Τίτλος, Ολική Οξύτητα, pH, Πτητική Οξύτητα, Γλυκερόλη, Τρυγικό Οξύ, Μηλικό Οξύ, Γαλακτικό Οξύ, Γλυκονικό Οξύ, Ολικό Θειώδες, Ελεύθερο Θειώδες, Μοριακό Θειώδες

200 ml

12-24 ώρες

ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΙΩΔΟΥΣ/ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

(6 παράμετροι – OIV Method + FTIR)

ΕΘ-5

Ελεύθερο Θειώδες, Ολικό Θειώδες, Μοριακό Θειώδες, pH, Πτητική Οξύτητα, Συμβουλευτική Θείωσης

200 ml

12-24 ώρες

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ/ΑΠΟΘΗΚΗ

(8 παράμετροι – OIV Method + FTIR)

ΕΣ-6

Ελεύθερο Θειώδες, Ολικό Θειώδες, pH, Ολική Οξύτητα, Πτητ. Οξύτητα, Τρυγικό Οξύ, Μηλικό Οξύ, Συμβουλευτική

200 ml

12-24 ώρες

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ/ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

(12 παράμετροι – OIV Method + FTIR)

ΕΠ-7

Ελεύθερο Θειώδες, Ολικό Θειώδες, pH, Ολική Οξύτητα, Πτητική Οξύτητα, Τρυγικό Οξύ, Μηλικό Οξύ, Γαλακτικό όξύ, Γλυκονικό όξύ, Ανάγοντα Σάκχαρα, Αλκοολικός Τίτλος, Γευσιγνωστική σημείωση

500 ml

12-24 ώρες

ΠΡΟΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

(11 παράμετροι – OIV Method + FTIR)

ΠΕ-8

Έλεγχος Πρωτεϊνικής Σταθ., Έλεγχος Τρυγικής Σταθ., Έλεγχοι μελλ. θολωμάτων (PINKING/BROWNING), Ελεύθερο Θειώδες, Ολικό Θειώδες, pH, Ολική Οξύτητα, Πτητική Οξύτητα, Μηλικό Οξύ, Ανάγοντα Σάκχαρα, Αλκοολικός Τίτλος

750 ml

72 ώρες

ΘΕΡΜΙΔΙΚΗ ΑΞΙΑ

(4 παράμετροι – OIV Method + FTIR)

ΘΑ-9

Ανάγοντα Σάκχαρα,  Αλκοολικός Τίτλος, Στερεό Υπόλειμμα, Ενεργειακή Αξία σε kcal/100ml

200 ml

12-24 ώρες

(ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΜΑΣ)

 

 

Μεμονωμένες Αναλύσεις

ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Προσδιορισμός σακχάρων Baume FTIR / OIV-MA-AS2-01B
Ειδικό βάρος g/ml, SG FTIR / OIV-MA-AS2-01B

Αλκοολικός τίτλος/Aιθανόλη &

Δυναμικός αλκοολικός τίτλος

%vol, g/L FTIR / OIV-MA-AS312-01B
Στερεό Υπόλειμμα g/L FTIR
Φρουκτόζη g/L FTIR
Γλυκόζη g/L FTIR
Γλυκόζη + Φρουκτόζη g/L FTIR
Γλυκονικό Οξύ g/L FTIR
Γλυκερόλη g/L FTIR
Γαλακτικό οξύ g/L FTIR
Μηλικό οξύ g/L FTIR
pH (Ενεργός οξύτητα) κλίμακα pH FTIR / OIV-MA-AS313-15
Ανάγοντα σάκχαρα g/L FTIR / OIV-MA-AS311-01A
Σακχαρόζη g/L FTIR
Τρυγικό οξύ g/L FTIR
Ολική οξύτητα g/L (εκφρασμένη σε τρυγ. Οξύ) FTIR / OIV-MA-AS313-01
Ολικές Πολυφαινόλες g/L FTIR
Ολικά Σάκχαρα g/L FTIR
Διορθωμένη πτητική οξύτητα g/L (εκφρασμένη σε οξικό οξύ) FTIR / OIV-MA-AS313-02
Αφομοιώσιμο Άζωτο (ΥΑΝ) mg/L [N], mg/L [NH3] FTIR
Ολικό θειώδες mg/L Ripper
Ελεύθερο θειώδες & Μοριακό θειώδες mg/L Ripper
Σίδηρος mg/L Φωτομετρία
Χαλκός mg/L Φωτομετρία
Θολερότητα ΝTU Φωτομετρία
Προσδιορισμός βέλτιστης τεχνολογικής ωριμότητας   FTIR & OIV Methods
Τεστ Μπεντονίτη (5 Δοσολογίες)   Θέρμανση & θολερομετρία σε διαδοχικά τεστ συγκεντρώσεων μικροκλίμακας
Έλεγχος πρωτεϊνικής σταθερότητας   Θέρμανση & θολερομετρία
Έλεγχος τρυγικής σταθερότητας   Τεστ ψύξης / Ελεγχος Τρυγικών αλάτων 
Έλεγχος Οξειδωσιμότητας Οίνων (Browning & Pinking test)   Εσωτερική μέθοδος
Έλεγχοι μελλοντικών θολωμάτων    
Μικροβιολογική εξέταση    
Αναλύσεις προσδιορισμού Υπολειμμάτων Φυτοφαρμάκων σε οίνο (376 δραστικές ουσίες)    
Προσδιορισμός βαρέων μετάλλων σε οίνο (Pb, Cd, Cr, Ni, Co, Αs, Hg)    
Ανάλυση για ωχρατοξίνη (Ochratoxin A) – Μέθοδος UPLC-MS-MS    

 

 

Κατεβάστε ΕΔΩ και συμπληρώστε το φύλλο παραγγελίας χημικών αναλύσεων που θα πρέπει να συνοδεύει τα δείγματά σας

 

Αναλύσεις για ερασιτέχνες οινοποιούς

Κατά την παρασκευή του οίνου είναι απαραίτητο να γίνονται δύο σειρές χημικών αναλύσεων :

Η 1η σειρά χημ. αναλύσεων είναι προτιμότερο να γίνεται αμέσως μετά την έκθλιψη των στεμφύλων και την παραλαβή ολόκληρης της ποσότητας του μούστου. Σε αυτήν γίνεται προσδιορισμός των εξής παραμέτρων:

 • Βaume, 
 • Δυναμικός Αλκοολικός Τίτλος, 
 • Ολική Οξύτητα, 
 • Τρυγικό Οξύ,
 • pH, 
 • Σίδηρος (Fe)
 • Συμβουλευτική & Παροχή οινολογικών ουσιών
 • EΧΤRΑ επιλογή εφόσον μας ζητηθεί, έλεγχος ολικού θειώδους (Total SO2) με επιπλέον κόστος 5 ευρώ ανά δείγμα)

(Η απαιτούμενη ποσότητα δείγματος για την πραγματοποίηση των αναλύσεων αυτών είναι 500 mlΗ 2η σειρά χημ. αναλύσεων γίνεται αμέσως μετά το τέλος της ζύμωσης.  Σε αυτήν, αφού ξαναφέρετε νέο δείγμα, γίνεται προσδιορισμός των εξής παραμέτρων:

 • Ειδικό βάρος,
 • Αλκοολικός Τίτλος, 
 • Ολική Οξύτητα, 
 • Τρυγικό Οξύ,
 • pH, 
 • Πτητική οξύτητα,
 • Γλυκονικό Οξύ,
 • Ελεύθερο θειώδες SO2, 
 • Ολικό θειώδες SO2, 
 • Σίδηρος (Fe)
 • Συμβουλευτική & Παροχή οινολογικών ουσιών

(Η απαιτούμενη ποσότητα δείγματος για την πραγματοποίηση των αναλύσεων αυτών είναι 500 ml)

 

Κόστος αναλύσεων για ερασιτεχνική/χωρική οινοποίησηΤο κόστος για όλες τις απαιτούμενες χημικές αναλύσεις, την συμβουλευτική και  τις οινολογικές ουσίες που θα σας δοθούν καθορίζεται από την ποσότητα του οίνου/γλεύκους που θα οινοποιήσετε.

Αναλυτικότερα

Το βασικό κόστος των δυο χημικών αναλύσεων (πριν και μετά την ολοκλήρωση της ζύμωσης) έως και το σφράγισμα (δυο χημικές αναλύσεις) είναι 19 ευρώ. (κόστος χημικών αναλύσεων).

Επιπλέον, το κόστος για τις οινολογικές ουσίες που θα χρειαστούν (για ερασιτεχνική οινοποίηση) και την συμβουλευτική είναι 8 λεπτά ανά λίτρο.

Ενδεικτικά για ένα δοχείο όγκου 200 λίτρων η τιμή συνολικά για όλα θα είναι 35 ευρώ.(Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 24%. Δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα αποστολής εάν το δείγμα σταλεί μέσω courier). Για άνω των δυο δειγμάτων υπάρχει έκπτωση 20%.

Επικοινωνείστε μαζί μας για να σας δώσουμε το ακριβές κόστος για την περίπτωσή σας.

Πριν την εμφιάλωση προαιρετικά και με κόστος 15 ευρώ γίνεται 3η ανάλυση κατά την οποία ελέγχουμε

 • pH, 
 • Ολική οξύτητα,
 • Πτητική οξύτητα, 
 • Eλεύθερο Θειώδες (Free SO2), 
 • Ολικό Θειώδες (Total SO2),
 • Έλεγχος σταθεροποίησης, 
 • Συμβουλευτική & Παροχή οινολογικών ουσιών

(Επιπλέον από τις χημικές αναλύσεις σας παρέχουμε τις οινολογικές ουσίες που τυχόν θα χρειαστείτε καθώς και συμβουλές για να φτιάξετε το κρασί της προτίμησής σας.)


Οι επιτρεπόμενες από την νομοθεσία οινολογικές ουσίες που σας δίνονται από το εργαστήριο είναι υπολογισμένες βάση των μετρήσεων του δείγματος και βάση των κιλών που μας δηλώσατε.

 

Αγορά υπηρεσιών online