Προεμφιαλωτικός έλεγχος οίνου

Διενεργείται σε οίνους πριν την εμφιάλωση ώστε να διασφαλιστεί η σταθερότητα του προϊόντος.

Περιλαμβάνει τους εξής ελέγχους

Τιμή ανά δείγμα  (προ ΦΠΑ 24 %)
 

Ανάλυση

1-3

δείγματα

4+

δείγματα

ΠΡΟΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  

45 €

 

35 €

Μεθοδολογία – Αυτόματος Αναλυτής FTIR, Ιωδιομετρία, Θολερομετρία
Απαιτούμενος Όγκος – 750 mL
Χρόνος Επίδοσης Αποτελεσμάτων – 72-96 ώρες

(Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται η συμβουλευτική, μόνο παράθεση αποτελεσμάτων)