Σίδηρος

Μέτρηση που αφορά στον σίδηρο που περιέχεται στο κρασί.

Καλό είναι να βρίσκεται κάτω από 6 mgr/lt.

Η περιεκτικότητα του στο κρασί μπορεί να αυξηθεί λόγω πιθανής επαφής των στεμφύλων ή του γλεύκους  με σίδηρο (μεταλλικές  επιφάνειες – εργαλεία).

Εαν είναι απαραίτητο να γίνει μείωση του σιδήρου (σε υπερβολικά ποσά, δημιουργεί μελανό θόλωμα στο κρασί, συνήθως λίγη ώρα αφού βγεί από το βαρέλι) χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή 

(ουσία Λουξ Β – ΣΙΔΗΡΟΚΥΑΝΙΟΥΧΟ ΚΑΛΙΟ ΓΙΑ ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ  K4[Fe(CN)6].3H2O = 422,4)

 

Τιμή ανά δείγμα  (προ ΦΠΑ 24 %)
 

Ανάλυση

1-3

δείγματα

4+

δείγματα

Σίδηρος  

10 €

 

8 €

Μεθοδολογία  –  Εσωτερική Μέθοδος
Απαιτούμενος Όγκος – 50 mL
Χρόνος Επίδοσης Αποτελεσμάτων – 12 ώρες