Σακχαρόζη

Η σακχαρόζη ή σουκρόζη είναι ένας δισακχαρίτης του οποίου το μόριο αποτελείται από ένα μόριο γλυκόζης α-D Glcp, και ένα μόριο φρουκτόζης β-D-Fruf, ενωμένα με γλυκοζιτικό δεσμό α(1→2)β, και από το μέρος της γλυκόζης, από τον 1-C, και από το μέρος της φρουκτόζης, από τον 2-C.

Επομένως η σακχαρόζη δεν είναι ανάγον σάκχαρο.

Η σακχαρόζη είναι το τρίτο σημαντικότερο σάκχαρο στο γλεύκος με συγκέντρωση 2 – 10 g/lt (Hawker 1976). H σακχαρόζη συσσωρεύεται στα φύλλα της αμπέλου εξαιτίας της διαδικασίας της φωτοσύνθεσης, αλλά στα γλεύκη, λόγω της ιμβερτάσης, υδρολύεται σε γλυκόζη και φρουκτόζη. Κατά τη ζύμωση η σακχαρόζη υδρολύεται, από τα ένζυμα που παράγουν οι ζυμομύκητες, στα μονομερή σάκχαρα γλυκόζη και φρουκτόζη

Ο εμπλουτισμός με προσθήκη σακχαρόζης σε γλεύκη δεν είναι επιτρεπτός στην αμπελουργική ζώνη της Ελλάδας.

Στο εργαστήριό μας η ποσότητα της σακχαρόζης σε οίνο ανιχνεύεται με την μέθοδο FTIR.

 

Τιμή ανά δείγμα  (προ ΦΠΑ 24 %)
 

Ανάλυση

1-3

δείγματα

4+

δείγματα

Σακχαρόζη  

15 €

 

10 €

Μεθοδολογία – Αυτόματος Αναλυτής FTIR
Απαιτούμενος Όγκος – 50 mL
Χρόνος Επίδοσης Αποτελεσμάτων – 12 ώρες