Τεστ προσδιορισμού Μπετονίτη (5 δοσολογίες)

Τεστ προσδιορισμού Μπεντονίτη

Κατα τον προσδιορισμό πραγματοποιούνται δοκιμαστικές εφαρμογές μπεντονίτη στον οίνο και αξιολογείται μέσω του τεστ θέρμανσης η πρωτεϊνική σταθεροποίηση.

Ετσι βρισκεται η μικρότερη δοσολογία του μπεντονίτη που θα είναι ικανή για την απομάκρυνση των πρωτεϊνών του οίνου.

 

Τιμή ανά δείγμα  (προ ΦΠΑ 24 %)
 

Ανάλυση

1-3

δείγματα

4+

δείγματα

Τεστ προσδιορισμού Μπεντονίτη (5 δοσολογίες)

 

 

30 €

 

23 €

Μεθοδολογία  –  Εσωτερική Μέθοδος (Θέρμανση & Θολερομετρία σε διαδοχικά τεστ μικροκλίμακας)
Απαιτούμενος Όγκος – 750 mL
Χρόνος Επίδοσης Αποτελεσμάτων – 24 έως 48 ώρες