Το χημικό – οινολογικό εργαστηριο / εργαστηριακός εξοπλισμός

Το χημικό-οινολογικό εργαστήριο “ENOLOGY LAB” αποτελεί εργαστήριο οινολογικών/χημικών αναλύσεων γλεύκους και οίνου. Εφαρμόζοντας τις απαραίτητες τεχνικές της ενόργανης ανάλυσης, καλύπτουμε τις ανάγκες ιδιωτών και επαγγελματιών οινοπαραγωγών σε όλους τους τομείς των κλασσικών οινολογικών αναλύσεων.

Αναλαμβάνουμε να πραγματοποιήσουμε χημικές αναλύσεις από την συγκομιδή των στεμφύλων, την οινοποίηση και μέχρι και την εμφιάλωση του οίνου.  

Καθώς η ταχύτητα των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι κρίσιμος παράγοντας ειδικά κατά την οινοποίηση, στον εργαστηριακό μας εξοπλισμό περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων και αυτόματος αναλυτής FTIR τελευταίας τεχνολογίας, βαθμονομημένος, προσφέροντας γρήγορα και ακριβή αποτελέσματα.

Ο εργαστηριακός εξοπλισμός αποτελείται από:

Υάλινος εργαστηριακός εξοπλισμός

Τιτλοδότες, αυτόματες προχοϊδες, ογκομετρικοί κύλινδροι & φιάλες κτλ.

Υδρόμετρα Baume

Μέτρηση της περιεκτικότητας του γλεύκους (μούστου) σε σάκχαρα (βαθμοί BAUME)

Αλκοολόμετρα

Μέτρηση της περιεκτικότητας οίνου ή γλεύκους σε αιθυλική αλκοόλη (% vol)

Ηλεκτρονικό Αλκοολόμετρο ακριβείας του οίκου Anton Paar

Μέτρηση της περιεκτικότητας οίνων/αποσταγμάτων σε αιθυλική αλκοόλη (% vol)

Αναλυτικοί Ζυγοί ακριβείας

Όργανα μέτρησης βάρους

Αποστακτική στήλη 10 θέσεων

Συσκευή απόσταξης οίνου/γλεύκους για προσδιορισμό περιεκτικότητας αλκοόλης

Πεχάμετρο (pH/ORP)

Συσκευή προσδιορισμού της ενεργού οξύτητας (pH)

Μικροσκόπιο

Μικροσκοπική παρατήρηση μικροοργανισμών/κυττάρων

Υδατόλουτρο

Συσκευή θέρμανσης δειγμάτων

Φυγόκεντρος

Συσκευή διαύγασης/διαχωρισμού μιγμάτων στα συστατικά τους

Συσκευή θειοδομέτρησης

Αυτόματη μέτρηση ολικού και ελεύθερου θειώδους του οίνου ή γλεύκους

Συσκευή τιτλοδότησης – οξυμέτρησης

Αυτόματη μέτρηση ολική οξύτητας του οίνου ή γλεύκους

Θολερόμετρο

Μέτρηση θολερότητας (NTU)

Φασματοφωτόμετρο UV/Vis

Χρωματικές – ενζυμικές αναλύσεις

Συσκευή ελέγχου τρυγικής σταθερότητας

Μini contact test (Αγωγιμομετρία)

Αυτόματος πολυμετρικός αναλυτής οίνου FTIR του οίκου Αnton Paar

Μέτρηση πολλαπλών κρίσιμων παραμέτρων σε οίνο, γλεύκος και γλεύκος υπό ζύμωση