Το χημικο – οινολογικο εργαστηριο

Το ENOLOGY LAB αποτελεί ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο οινολογικών αναλύσεων γλεύκους και οίνου, εφαρμόζοντας όλες τις απαραίτητες τεχνικές της ενόργανης ανάλυσης, καλύπτοντας τις ανάγκες ιδιωτών και επαγγελματιών οινοπαραγωγών σε όλους τους τομείς των κλασσικών οινολογικών αναλύσεων.

Ο εργαστηριακός εξοπλισμός αποτελείται από:

 • Υδρόμετρα Baume
 • Αλκοολόμετρα
 • Φορητό διαθλασίμετρο
 • Αναλυτικοί Ζυγοί ακριβείας
 • Αποστακτική στήλη 10 θέσεων
 • Πεχάμετρο
 • Μικροσκόπιο
 • Υδατόλουτρο
 • Φυγόκεντρος
 • Συσκευή θειοδομέτρησης
 • Συσκευή τιτλοδότησης – οξυμέτρησης
 • Φασματοφωτόμετρο
 • Αυτόματος πολυμετρικός αναλυτής οίνου
RSS
Follow by Email