Το χημικό – οινολογικό εργαστηριο / εργαστηριακός εξοπλισμός

Το χημικό-οινολογικό εργαστήριο “ENOLOGY LAB” αποτελεί ένα άρτια εξοπλισμένο εργαστήριο οινολογικών/χημικών αναλύσεων γλεύκους και οίνου, εφαρμόζοντας όλες τις απαραίτητες τεχνικές της ενόργανης ανάλυσης, καλύπτοντας τις ανάγκες ιδιωτών και επαγγελματιών οινοπαραγωγών σε όλους τους τομείς των κλασσικών οινολογικών αναλύσεων. Αναλαμβάνουμε να πραγματοποιήσουμε χημικές αναλύσεις από την συγκομιδή των στεμφύλων, την οινοποίηση και μέχρι και την εμφιάλωση του οίνου.  

Καθώς η ταχύτητα των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι κρίσιμος παράγοντας ειδικά κατά την οινοποίηση, στον εργαστηριακό μας εξοπλισμό περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων και αυτόματος αναλυτής FTIR τελευταίας τεχνολογίας, βαθμονομημένος, προσφέροντας γρήγορα και ακριβή αποτελέσματα.

Ο εργαστηριακός εξοπλισμός αποτελείται από:

Υάλινος εργαστηριακός εξοπλισμόςΤιτλοδότες, αυτόματες προχοϊδες, ογκομετρικοί κύλινδροι & φιάλες κτλ.
Υδρόμετρα BaumeΜέτρηση της περιεκτικότητας του γλεύκους (μούστου) σε σάκχαρα (βαθμοί BAUME)
ΑλκοολόμετραΜέτρηση της περιεκτικότητας οίνου ή γλεύκους σε αιθυλική αλκοόλη (% vol)
Ηλεκτρονικό Αλκοολόμετρο ακριβείας του οίκου Anton PaarΜέτρηση της περιεκτικότητας οίνων/αποσταγμάτων σε αιθυλική αλκοόλη (% vol)
Αναλυτικοί Ζυγοί ακριβείαςΌργανα μέτρησης βάρους
Αποστακτική στήλη 10 θέσεωνΣυσκευή απόσταξης οίνου/γλεύκους για προσδιορισμό περιεκτικότητας αλκοόλης
ΠεχάμετροΣυσκευή προσδιορισμού της ενεργού οξύτητας (pH)
ΜικροσκόπιοΜικροσκοπική παρατήρηση μικροοργανισμών/κυττάρων
ΥδατόλουτροΣυσκευή θέρμανσης δειγμάτων
ΦυγόκεντροςΣυσκευή διαύγασης/διαχωρισμού μιγμάτων στα συστατικά τους
Συσκευή θειοδομέτρησηςΑυτόματη μέτρηση ολικού και ελεύθερου θειώδους του οίνου ή γλεύκους
Συσκευή τιτλοδότησης – οξυμέτρησηςΑυτόματη μέτρηση ολική οξύτητας του οίνου ή γλεύκους
ΘολερόμετροΜέτρηση θολερότητας (NTU)
Αυτόματος πολυμετρικός αναλυτής οίνου FTIR του οίκου Αnton PaarΜέτρηση πολλαπλών κρίσιμων παραμέτρων σε οίνο, γλεύκος και γλεύκος υπό ζύμωση
Αραιόμετρα Baume
Υδρόμετρα Baume
Αλκοολόμετρα
Αλκοολόμετρα
Ηλεκτρονικό Αλκοολόμετρο ακριβείας του οίκου Anton Paar
Αναλυτικοί Ζυγοί ακριβείας
Αποστακτική στήλη 10 θέσεων
Πεχάμετρο
Μικροσκόπιο
Υδατόλουτρο
Φυγόκεντρος
Συσκευή θειοδομέτρησης
Συσκευή τιτλοδότησης – οξυμέτρησης
Θολερόμετρο
Αυτόματος πολυμετρικός αναλυτής οίνου FTIR του οίκου Αnton Paar