Χημικες αναλυσεις σε οινους και γλευκη (ανάλυση κρασιού & μούστου)

Στο Χημείο-Οινολογικό εργαστήριο ENOLOGY LAB διενεργούνται όλες οι απαραίτητες οινολογικές αναλύσεις σε γλεύκη (μούστους) και οίνους (κρασί).

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

    • Προσδιορισμός βέλτιστης τεχνολογικής ωριμότητας

Δείτε τα διαθέσιμα πακέτα χημικων αναλύσεων για κρασί και μούστο