Χημικες αναλυσεις σε οινους και γλευκη (ανάλυση κρασιού & μούστου)

Στο Χημείο-Οινολογικό εργαστήριο ENOLOGY LAB διενεργούνται όλες οι απαραίτητες οινολογικές αναλύσεις σε γλεύκη (μούστους) και οίνους (κρασί).

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

  • Α- αμινικού αζώτου
  • Προσδιορισμός βέλτιστης τεχνολογικής ωριμότητας
 • Έλεγχοι μελλοντικών θολωμάτων 
 • Οξειδωτικός έλεγχος 
 • Έλεγχος πρωτεϊνικής σταθερότητας 
 • Έλεγχος τρυγικής σταθερότητας 
 • Έλεγχος χρωματικής σταθερότητας 
 • Αναλύσεις προσδιορισμού Υπολειμμάτων Φυτοφαρμάκων σε οίνο (376 δραστικές ουσίες)
 • Προσδιορισμός βαρέων μετάλλων σε οίνο (Pb, Cd, Cr, Ni, Co, Αs, Hg)
 • Ανάλυση για ωχρατοξίνη (Ochratoxin A) – Μέθοδος UPLC-MS-MS

Δείτε τα διαθέσιμα πακέτα χημικων αναλύσεων για κρασί και μούστο