Φυτευση ελληνικων ποικιλιων αμπελου χωρις γεωγραφικο περιορισμο μελετα το ΥπΑΑΤ

«Οι ελληνικές ποικιλίες αμπέλου που περιλαμβάνονται στον Πίνακα Ταξινόμησης ως συνιστώμενες, κατατάσσονται ως επιτρεπόμενες σε όλα τα αμπελουργικά διαμερίσματα της χώρας που δεν είναι συνιστώμενες». Αυτό πρότεινε ο Εκπρόσωπος της ΚΕΟΣΟΕ κ. Μανόλης Ν. Σταυρακάκης, Ομότιμος Καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και αποδέχτηκε ομόφωνα η Ομάδα Εργασίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την ταξινόμηση των καλλιεργούμενων στην Ελλάδα ποικιλιών αμπέλου.

Όπως επισήμανε στον ΑγροΤύπο ο Διευθυντής της ΚΕΟΣΟΕ κ. Π. Κορδοπάτης «έχουμε δύο κατηγορίες τις επιτρεπόμενες και τις συνιστώμενες. Μέχρι σήμερα δεν επιτρεπόταν οι συνιστώμενες ποικιλίες να κατατάσσονται ως επιτρεπόμενες στα αμπελουργικά διαμερίσματα της χώρας που δεν είναι συνιστώμενες. Εκτιμώ ότι έτσι απλοποιείται η διαδικασία εγκατάστασης νέων ελληνικών ποικιλιών και «ανοίγει» η δυνατότητα καλλιέργειας ελληνικών ποικιλιών σε όλη την χώρα».

Σύμφωνα με τον καθηγητή κ. Σταυρακάκη, η ποικιλία Βιδιανό, που είναι συνιστώμενη στο αμπελουργικό διαμέρισμα της Κρήτης, μπορεί να καλλιεργείται στα υπόλοιπα αμπελουργικά διαμερίσματα (που δεν είναι συνιστώμενη) ως επιτρεπόμενη.

Παράλληλα ο κ. Σταυρακάκης πρότεινε και η Ομάδα Εργασίας ενέκρινε ομόφωνα, να συσταθεί ειδική ομάδας μελέτης που θα μελετήσει και θα αξιολογήσει όλα τα δεδομένα σχετικά με τις ξένες ποικιλίες αμπέλου που περιλαμβάνονται στον κατάλογο Ταξινόμησης ως επιτρεπόμενες.

Η εισήγηση θα υποβληθεί στην Ομάδα Εργασίας σε διάστημα δύο μηνών και σε ειδική συνεδρίαση θα ληφθούν οι αποφάσεις, ώστε να υπάρξει ένα σαφές πλαίσιο με τεκμηριωμένες θέσεις για το μέλλον των ποικιλιών αυτών των οποίων ο αριθμός αυξάνεται συνεχώς ενώ και οι αιτήσεις ένταξης νέων ποικιλιών της αλλοδαπής αυξάνονται καθημερινά.

«Οι αποφάσεις αυτές θεωρείται ότι θα συμβάλλουν στην απλοποίηση των διαδικασιών αξιοποίησης, ειδικά των ελληνικών ποικιλιών αμπέλου, και τον εμπλουτισμό του ποικιλιακού δυναμικού ορισμένων αμπελουργικών περιοχών της χώρας», υποστηρίζει η ΚΕΟΣΟΕ.

Επίσης ο κ. Σταυρακάκης έθεσε ξανά το θέμα της αναγκαιότητας της «ταυτοποίησης» των ελληνικών ποικιλιών αμπέλου ώστε η επικαιροποίηση ή και τροποποίηση του Εθνικού καταλόγου ποικιλιών αμπέλου και του καταλόγου ταξινόμησης να γίνει τεκμηριωμένα. «Μόνο με τον τρόπο αυτό θα λυθούν τα προβλήματα των συνώνυμων και ομώνυμων των ποικιλιών και θα προσδιοριστούν τα αντιπροσωπευτικά δείγματα των ελληνικών ποικιλιών αμπέλου», τόνισε.

Πηγή: agrotypos.gr