Επίκειται η απαλλαγή οινοποιείων από φορολογικές αποθήκες



Δεν απαιτείται ογκομέτρηση για τα οινοποιεία εκτός καθεστώτος φορολογικών αποθηκών, ενημερώνει η ΚΕΟΣΟΕ, η οποία αναφέρει ότι επίκειται το επόμενο διάστημα η έκδοση απόφασης για απαλλαγή τους, από τις εν λόγω διαδικασίες σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του υπουργείου Οικονομικών.

Σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4583/2018 (ΦΕΚ Α 212/2018) νόμο που κατήργησε (μηδένισε) τον ΕΦΚ στο κρασί, παύουν να ισχύουν όλες οι κανονιστικές πράξεις και εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 13 του ν. 4346/2015 (ΦΕΚ Α 152), νόμου που επέβαλε τον ΕΦΚ στο κρασί.

Η απόφαση του υπουργείου Οικονομικών για τις ογκομετρήσεις της 10ης Μαΐου 2018 με αριθμό 30/003/000/1614 (ΦΕΚ Β 1624/2018) ερίζεται στην ΔΕΦΚΦ Β 5026381/16.12.2015, απόφαση η οποία εξεδόθη κατ’ εφαρμογή του ν. 4346/2015 μέσω του οποίου επεβλήθη ο ΕΦΚ στο κρασί.

Δεδομένου ότι η ΔΕΦΚΦ Β 5026381 καταργήθηκε με το άρθρο 93 του ν. 4583/2018, επαγωγικά καταργούνται και οι υποχρεώσεις των οινοποιείων για ογκομετρήσεις, όταν τα οινοποιεία λειτουργούν πλέον εκτός καθεστώτος φορολογικών αποθηκών.

Για τα οινοποιεία που λειτουργούν σε καθεστώς φορολογικής αποθήκης και μόνο για τα προϊόντα του άρθρου 90 του ν. 2960/2001 (Οίνος), αναμένεται στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα έκδοση απόφασης για απαλλαγή τους, από τις διαδικασίες ογκομέτρησης που προβλέπει η προαναφερθείσα απόφαση του υπουργείου Οικονομικών.