Ρύθµιση για την άρση των περιορισµών στις φυτεύσεις οινοποιήσιµων ποικιλιών

H ρύθµιση για την άρση των περιορισµών στις φυτεύσεις οινοποιήσιµων ποικιλιών θα περιληφθεί σε υπουργική απόφαση (ΥΑ) της οποίας το περιεχόµενο επεξεργάζονται ήδη, αυτόν τον καιρό, οι αρµόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και ειδικότερα το αρµόδιο Τµήµα Αµπέλου, Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών, µετά από σχετική εισήγηση του προϊσταµένου του τµήµατος, ∆ιονύση Γραµµατικού.

 

Οι πληροφορίες θέλουν επί του πνεύµατος που διέπει την προωθούµενη ρύθµιση να έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους όλες οι οργανώσεις. Το θέµα συζητήθηκε σε ευρεία σύσκεψη µε όλες οι ενδιαφερόµενες πλευρές του κλάδου,  απ’ όπου και προκρίθηκε ολόκληρη η Ελλάδα να αποτελέσει ένα Αµπελουργικό ∆ιαµέρισµα (αντί 17 µέχρι τώρα), όπου και θα µπορεί να γίνει φύτευση και καλλιέργεια όλων των εγχώριων ποικιλιών που είναι εγγεγραµµένες στον Εθνικό Κατάλογο.

∆εν θα ισχύσει βέβαια το ίδιο και για τις ξενικές ποικιλίες. Για ευνόητους λόγους, η  καλλιέργεια των ξένων ποικιλιών στη χώρα µας θα συνεχίσει να υπακούει σε συγκεκριµένες δεσµεύσεις, τόσο ως προς το εύρος των ποικιλιών που µπορούν να έρθουν στην Ελλάδα, όσο και ως προς τις ειδικότερες περιοχές στις οποίες θα µπορούν αυτές να φιλοξενηθούν.

Η έκδοση της σχετικής απόφασης θα πάρει το δρόµο της υπογραφής µόλις ολοκληρωθεί και η ειδική µελέτη που έχει ανατεθεί στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο της Αθήνας και έχει να κάνει µε την επιστηµονική τεκµηρίωση όχι των επιτρεπόµενων ποικιλιών, καθώς όλες πλέον θα είναι επιτρεπόµενες, αλλά των προτεινόµενων (εγχώριων πάντα) ποικιλιών για κάθε περιοχή. Η τεκµηρίωση αυτή δεν θα κινείται σε γεωγραφικά όρια αλλά θα λαµβάνει υπόψη τα γεωφυσικά και κλιµατολογικά χαρακτηριστικά κάποιων περιοχών και το συσχετισµό τους µε τις  αντίστοιχες ποικιλίες.

Η νέα προσέγγιση έχει αναµφίβολα το ενδιαφέρον της, καθώς απελευθερώνει δυνάµεις και δίνει τη δυνατότητα ενδυνάµωσης των ντόπιων ποικιλιών στη διεθνή αγορά του κρασιού, προϋποθέτει, ωστόσο, βαθιά µελέτη και υπευθυνότητα από τους αµπελουργούς σε σχέση µε τις επιλογές τους. Το ότι θα µπορούν τυπικά να φυτεύονται όλες οι ποικιλίες παντού δεν σηµαίνει ότι όλες κάνουν για όλα τα αµπελοτόπια. Έχει ιδιαίτερη σηµασία, η κάθε επιλογή να υπακούει σε συγκεκριµένα κριτήρια και όχι να ακολουθούνται τυφλά οι τάσεις της µόδας.

Διαβάστε περισσότερα στον σύνδεσμο που ακολουθεί

Σε όλη την Ελλάδα όλες οι γηγενείς ποικιλίες αμπέλου, άρση περιορισμών φύτευσης