Κατανόηση των ψηφιακών ετικετών οίνου της ΕΕ. Ένας απλός οδηγός για τα οινοποιεία

Κατανοήστε τους νέους κανονισμούς της ΕΕ για την ψηφιακή επισήμανση κρασιού με τον απλό οδηγό μας και δείτε πώς η πλατφόρμα wine-elabels.eu διασφαλίζει τη συμμόρφωση με ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο και αποτελεσματική διαχείριση των πληροφοριών του οίνου.

Με μια πρώτη προσέγγιση, η πολυπλοκότητα των κανονισμών της ΕΕ για τις ετικέτες οίνου μπορεί να αποτελέσει πρόκληση για τα οινοποιεία. Ωστόσο, με τη σωστή προσέγγιση και τα κατάλληλα εργαλεία, μπορείτε εύκολα να συμμορφωθείτε με τις απαιτήσεις, βελτιώνοντας παράλληλα την εταιρική σας παρουσίαση . Αυτός ο οδηγός θα απλοποιήσει τα βασικά στοιχεία των κανονισμών της ΕΕ για τις ετικέτες οίνου, εστιάζοντας ειδικά στο πώς η πλατφόρμα ψηφιακών ετικετών οίνου wine-elabels.eu μπορεί να σας βοηθήσει να ανταποκριθείτε αποτελεσματικά σε αυτά τα πρότυπα. Η κατανόηση των ψηφιακών ετικετών οίνου είναι ο σκοπός αυτού του άρθρου.

Συνοπτική παρουσίαση

Με ισχύ από τις 8 Δεκεμβρίου 2023, τα οινοποιεία πρέπει να συμμορφώνονται με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/2117, οι οποίοι απαιτούν λεπτομερείς πληροφορίες για τον οίνο που δεν χωρούν σε φυσικές ετικέτες και πρέπει συνεπώς να παρέχονται σε ψηφιακή μορφή, προσβάσιμη μέσω κώδικα QRCODE.

Βασικές πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζουν τα οινοποιεία:
 • Προθεσμία συμμόρφωσης και ποιοι επηρεάζονται: Οποιοσδήποτε οίνος παράγεται στην ΕΕ μετά τις 8 Δεκεμβρίου 2023 ή εισάγεται μετά την ημερομηνία αυτή, υπόκειται στις πιο πρόσφατες απαιτήσεις της ΕΕ για την επισήμανση των οίνων.

 

Υποχρεωτικές απαιτήσεις επισήμανσης:

 • Φυσικές ετικέτες: Η καθαρή ποσότητα προϊόντος σε mL, η περιεκτικότητα σε σάκχαρα, η ημερομηνία λήξης (για τους αποαλκοολωμένους ή μερικώς αποαλκοολωμένους οίνους), ο αριθμός παρτίδας, οι βασικές διατροφικές πληροφορίες, η δήλωση αλλεργιογόνων και η ενεργειακή αξία.
 • Ηλεκτρονικές ετικέτες (μέσω κωδικών QR): Πρέπει να παρέχουν λεπτομερέστερες πληροφορίες που δεν χωράνε στις φυσικές ετικέτες, συμπεριλαμβανομένων ολοκληρωμένων διατροφικών πληροφοριών, λεπτομερών συστατικών, πρόσθετων, κατάλογο εισαγωγέων, διανομέων, συνεργατών εμφιάλωσης και ποικίλων άλλων λεπτομερειών που καθορίζονται από τον κανονισμό.

Οφέλη των ψηφιακών ετικετών:
 • Περισσότερες πληροφορίες: Οι ψηφιακές ετικέτες μπορούν να περιλαμβάνουν πολύ περισσότερες πληροφορίες από όσες χωράνε σε μια φυσική ετικέτα, παρέχοντας περισσότερες λεπτομέρειες για το προϊόν.
 • Ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο: Ενημερώστε άμεσα τις πληροφορίες που συνδέονται με τους κωδικούς QR, διασφαλίζοντας ότι οι καταναλωτές έχουν πάντα πρόσβαση στα πιο πρόσφατα και ακριβή δεδομένα, χωρίς να χρειάζεται να επανεκτυπώσετε τις φυσικές ετικέτες.
 • Προσβασιμότητα: Οι καταναλωτές μπορούν να αυξήσουν το μέγεθος του κειμένου, να χρησιμοποιούν προγράμματα ανάγνωσης οθόνης και να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες.
 • Μεταφράσεις στην τοπική γλώσσα: Σε σύγκριση με τις φυσικές ετικέτες, οι ψηφιακές ετικέτες μπορούν εύκολα να παρέχουν πληροφορίες σε οποιαδήποτε γλώσσα, εξασφαλίζοντας την προσβασιμότητα για όλους τους καταναλωτές της ΕΕ.
 • Βιωσιμότητα: Μειώνει την ανάγκη για έντυπο υλικό.

Η πλατφόρμα wine-elabels.eu προσφέρει στα οινοποιεία μια απρόσκοπτη λύση για την εκπλήρωση των κανονιστικών απαιτήσεων, τη βελτίωση της εταιρικής παρουσίασης και τη συμμόρφωση με τους εξελισσόμενους κανονισμούς.

Οι νέοι κανόνες της ΕΕ για την επισήμανση των οίνων λεπτομερώς

Από τις 8 Δεκεμβρίου 2023, τίθενται σε ισχύ σημαντικοί νέοι κανόνες της ΕΕ σχετικά με την επισήμανση των οίνων. Έκτοτε, όλοι οι οίνοι που παρασκευάζονται ή πωλούνται στην ΕΕ πρέπει να αναγράφουν όλα τα συστατικά τους και τις διατροφικές πληροφορίες στη φιάλη, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/2117. Αυτό ισχύει για όλους τους οίνους και τους αρωματισμένους οίνους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με μειωμένη περιεκτικότητα σε αλκοόλ.

Αντί να αναγράφουν μόνο τα αλλεργιογόνα και τις ενεργειακές τιμές, οι παραγωγοί πρέπει τώρα να διασφαλίζουν ότι οι λεπτομερείς πληροφορίες για τα συστατικά και η διατροφική δήλωση, περιλαμβάνονται τόσο στις φυσικές όσο και στις ψηφιακές ετικέτες των κρασιών. Δείτε πώς μπορείτε να συμμορφωθείτε:

Βασικές απαιτήσεις των ετικετών οίνου της ΕΕ

Φυσική ετικέτα
 • Περιγραφή προϊόντος
 • Ποικιλίες σταφυλιών
 • Τύπος προϊόντος
 • Προέλευση Χώρα
 • Εισαγωγέας, εμφιαλωτής και παραγωγός
 • Γεωγραφικές ενδείξεις
 • Έτος παραγωγής
 • Ποσοστό αλκοόλης κατ’ όγκο (ABV)
 • Καθαρή ποσότητα σε χιλιοστόλιτρα
 • Περιεκτικότητα σε ζάχαρη
 • Όνομα εισαγωγέα (σε περίπτωση εισαγόμενων οίνων)
 • Περιεκτικότητα σε ζάχαρη (στην περίπτωση αφρώδους οίνου)
 • Ελάχιστη ημερομηνία διάρκειας για τους αποαλκοολωμένους ή μερικώς αποαλκοολωμένους οίνους με πραγματικό κατ’ όγκο αλκοολικό τίτλο μικρότερο από 10%
 • Αριθμός παρτίδας
 • Καθαρή ποσότητα του οίνου
 • Διατροφικές πληροφορίες
 • Δήλωση αλλεργιογόνων
 • Ενεργειακή Αξία (υπαγορεύεται από ένα “Ε” και είναι παρόμοια με την καταμέτρηση των θερμίδων)

Ηλεκτρονική ετικέτα (προσβάσιμη μέσω κώδικα QR)
 • Περιγραφή προϊόντος
 • Ποικιλίες σταφυλιών
 • Τύπος προϊόντος
 • Προέλευση Χώρα
 • Εισαγωγέας, εμφιαλωτής και παραγωγός
 • Γεωγραφικές ενδείξεις
 • Έτος παραγωγής
 • Ποσοστό αλκοόλης κατ’ όγκο (ABV)
 • Καθαρή ποσότητα σε χιλιοστόλιτρα
 • Περιεκτικότητα σε ζάχαρη
 • Όνομα εισαγωγέα (σε περίπτωση εισαγόμενων οίνων)
 • Περιεκτικότητα σε ζάχαρη (στην περίπτωση αφρώδους οίνου)
 • Ελάχιστη ημερομηνία διάρκειας για προϊόντα αποαλκοολούχων οίνων με πραγματικό κατ’ όγκο αλκοολικό τίτλο μικρότερο από 10%
 • Αριθμός παρτίδας
 • Καθαρή ποσότητα του οίνου
 • Ενεργειακή Αξία (υπαγορεύεται από ένα “Ε” και είναι παρόμοια με την καταμέτρηση των θερμίδων)
 • Διατροφικές πληροφορίες:
  • Ενέργεια
  • Λιπαρά
  • Κορεσμένα λιπαρά
  • Υδατάνθρακες
  • Σάκχαρα
  • Πρωτεϊνες
  • Αλάτι
 • Πληροφορίες για τα συστατικά:
  • Σταφύλι, Σακχαρόζη, Γλεύκος σταφυλιών, Διορθωμένο συμπυκνωμένο γλεύκος σταφυλιών, Συμπυκνωμένο γλεύκος σταφυλιών, Tirage Liquor (για αφρώδες κρασί),
 • Πληροφορίες για τα πρόσθετα:
  • Ρυθμιστές οξύτητας: Τρυγικό οξύ (L(+)-), Μηλικό οξύ (D,L-· L-), Γαλακτικό οξύ, L(+)-Τρυγικά άλατα του καλίου, Όξινο ανθρακικό κάλιο, Ανθρακικό του ασβεστίου, Τρυγικό ασβέστιο, Θειικό ασβέστιο, Ανθρακικό κάλιο
  • Συντηρητικά και αντιοξειδωτικά: Διοξείδιο του θείου, Όξινο διθειώδες κάλιο, Μεταδιθειώδες κάλιο, Σορβικό κάλιο, Λυσοζύμη, L-ασκορβικό οξύ, Πυροκαρβονικό διμεθύλιο (DMDC),
  • Συμπλοκοποιητές: Άνθρακας οινολογικής χρήσης, Επιλεκτικές φυτικές ίνες,
  • Ενεργοποιητές αλκοολικής και μηλογαλακτικής ζύμωσης: Μικροκρυσταλλική κυτταρίνη, Μονόξινο φωσφορικό αμμώνιο, Θειικό αμμώνιο, Όξινο θειώδες αμμώνιο, Υδροχλωρική θειαμίνη,
  • Προϊόντα αυτόλυσης ζυμομυκήτων: Κυτταρικά τοιχώματα ζυμομυκήτων, Αδρανοποιημένοι ζυμομύκητες, Αδρανοποιημένοι ζυμομύκητες εγγυημένης περιεκτικότητας σε γλουταθειόνη,
  • Διαυγαστικά μέσα: Βρώσιμη ζελατίνη, Πρωτεΐνη σίτου, Πρωτεΐνη από μπιζέλια, Πρωτεΐνη από πατάτες, Ιχθυόκολλα, Καζεΐνες, Καζεϊνικό κάλιο, Αυγοαλβουμίνη, Μπεντονίτης, Πήκτωμα ή κολλοειδές διάλυμα διοξειδίου του πυριτίου, Καολίνης, Τανίνες, Χιτοζάνη που προέρχεται από τον μύκητα Aspergillus niger, Χιτίνη-γλυκάνη που προέρχεται από τον μύκητα Aspergillus niger, Εκχυλίσματα πρωτεϊνών ζυμομυκήτων, Πολυβινυλοπολυπυρρολιδόνη, Αλγινικό ασβέστιο, Αλγινικό κάλιο,
  • Σταθεροποιητές: Όξινο τρυγικό κάλιο, Τρυγικό ασβέστιο, Κιτρικό οξύ, Τανίνες, Σιδηροκυανιούχο κάλιο, Φυτικό ασβέστιο, Μετατρυγικό οξύ, Αραβικό κόμμι, D, L-τρυγικό οξύ ή το ουδέτερο άλας του με κάλιο, Μαννοπρωτεΐνες από ζυμομύκητες, Καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη, Συμπολυμερή πολυβινυλιμιδαζολίου-πολυβινυλοπυρρολιδόνης (PVI/PVP), Πολυασπαρτικό κάλιο,
  • Ένζυμα: Ουρεάση, Πηκτινολυάσες, Πηκτινομεθυλεστεράσες, Πολυγαλακτουρονάση, Ημικυταρινάση, Κυτταρινάση, Β-γλυκανάση, Γλυκοζιτάση,
  • Αέρια και αέρια συσκευασίας: Αργό, Άζωτο, Διοξείδιο του άνθρακα, Αέριο οξυγόνο,
  • Παράγοντες ζύμωσης: Ζυμομύκητες οινοποίησης, Βακτήρια γαλακτικού οξέος,
  • Διόρθωση ελαττωμάτων: Θειικός χαλκός, πενταένυδρος, Κιτρικός χαλκός, Χιτοζάνη που προέρχεται από τον μύκητα Aspergillus niger, Χιτίνη-γλυκάνη που προέρχεται από τον μύκητα Aspergillus niger, Αδρανοποιημένοι ζυμομύκητες,
  • Άλλες πρακτικές, Ρητίνη πεύκης της χαλεπίου, Νωπή οινολάσπη, Ζάχαρα και μελάσες, καραμελωμένα, Ισοθειοκυανικό αλλύλιο, Αδρανοποιημένοι ζυμομύκητες

Χρησιμοποιώντας έναν κωδικό QR, τα οινοποιεία μπορούν να παρέχουν ολοκληρωμένες λεπτομέρειες για το προϊόν ψηφιακά. Αυτό διασφαλίζει τη συμμόρφωση χωρίς να διακυβεύεται η αισθητική της ετικέτας.

Γιατί οι ψηφιακές ετικέτες κρασιού είναι απαραίτητες

Η δυναμική φύση των κωδικών QR επιτρέπει στα οινοποιεία να καταγράφουν τις πιο ενημερωμένες πληροφορίες για τα συστατικά και την διατροφική δήλωση στο στάδιο μετά την παραγωγή του οίνου. Αυτό διασφαλίζει την ακρίβεια και τη συμμόρφωση, καθώς οι προεκτυπωμένες ετικέτες ενδέχεται να περιέχουν ξεπερασμένες πληροφορίες λόγω αλλαγών στη σύνθεση του κρασιού κατά την παραγωγή, την εμφιάλωση ή την αποθήκευση.

Με τη στροφή στις ψηφιακές ετικέτες, τα οινοποιεία μπορούν να εξασφαλίσουν:

 • Διασφάλιση ακρίβειας: Ενημέρωση πληροφοριών συστατικών σε πραγματικό χρόνο.
 • Αποφυγή κυρώσεων: Συμμορφωθείτε με τους νέους κανονισμούς της ΕΕ και αποφύγετε πρόστιμα ή την απόσυρση προϊόντων.
 • Διατήρηση της ακεραιότητας του εμπορικού σήματος: Παρέχετε ακριβείς και τρέχουσες πληροφορίες, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των καταναλωτών.
 • Προσβασιμότητα των πληροφοριών: Εξασφάλιση εύκολης πρόσβασης των καταναλωτών σε λεπτομερείς πληροφορίες για το προϊόν.
 • Μετάφραση στην τοπική γλώσσα: Αυτόματη μετάφραση των πληροφοριών της ετικέτας στην τοπική γλώσσα των καταναλωτών.
 • Βιωσιμότητα: Μείωση της ανάγκης για έντυπο υλικό, συμβάλλοντας στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Η επιλογή της πλατφόρμας wine-elabels.eu σημαίνει την υιοθέτηση ενός πιο αποτελεσματικού τρόπου διαχείρισης των ετικετών κρασιού σας, διασφαλίζοντας την συμμόρφωση με τους νέους κανονισμούς, ενώ παράλληλα θα ενισχύσετε την παρουσία σας στην αγορά. Η πλατφόρμα wine-elabels.eu μεταμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο συνδέεστε με τους καταναλωτές σας και συμμορφώνεστε με τους κανονισμούς της ΕΕ χωρίς κόπο.