Νομοθεσία/Οδηγός για την ηλεκτρονική ετικέτα (ψηφιακή ετικέτα οίνου με χρήση κωδικών qr-code)

Απαιτήσεις για την ετικέτα του κρασιού της Ε.Ε. από τις 8 Δεκεμβρίου 2023: Οδηγός για τα οινοποιεία. Τι προβλέπει η νομοθεσία για την ηλεκτρονική ετικέτα: Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό (ΕΕ) 2021/2117, προκειμένου να παρέχεται υψηλότερο επίπεδο ενημέρωσης στους καταναλωτές, οι υποχρεωτικές ενδείξεις βάσει του άρθρου 119 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 θα πρέπει να […]

Νομοθεσία/Οδηγός για την ηλεκτρονική ετικέτα (ψηφιακή ετικέτα οίνου με χρήση κωδικών qr-code) Read More »