Χημική Ορολογία των αρωματικών συστατικών του οίνου

 • Μεθανόλη= άρωμα ορισμένων μήλων
 • Αιθανόλη= το γνωστό άρωμα της αλκοόλης που και αυτή θυμίζει ορισμένες ποικιλίες μήλου
 • Εξανόλη= μυρωδιά φρεσκοκομμένης χλόης
 • Αμυλική και Ισοαμυλική αλκοόλη= δυσάρεστη οσμή που μοιάζει όμως με αυτήν της αλκοόλης
 • Φαίνυλο-2-Αιθανόλη= άρωμα του τριαντάφυλλου και του γιασεμιού
 • Τυροσόλη= άρωμα μελιού
 • Λιναλοόλη= ένα από τα αρωματικά συστατικά του μοσχάτου, με άρωμα λεμονιού
 • Α-Ιονόνη= άρωμα βιολέτας
 • Γερανιόλη= μυρωδιά λουλουδιασμένη αλλά βαριά 
 • Α-Τερπινεόλη= άρωμα καμφοράς
 • Οκτενόλη= δυσάρεστη μυρωδιά της μούχλας
 • Ισοαμυλικός Αιθελεστέρας= άρωμα μπανάνας και αχλαδιού
 • Καπρονικός Αιθυλεστέρας= άρωμα βιολέτας και ώριμων μήλων
 • Καπρυλικός Αιθυλεστέρας= άρωμα φρούτου λιγότερο έντονο, θυμίζει και το άρωμα του σαπουνιού, τύπου Μασαλίας
 • Εστέραςτης Μεθυλοσαβινόνης= άρωμα τσίπουρου
 • Ισοβουτυρικό οξύ = μυρωδιά παλιού τυριού 
 • Βουτυρικός Αιθέρας = άρωμα βούτυρου 


Έχει αποδειχθεί οργανοληπτικά ότι ένα κρασί έχει τόσο ψηλότερη βαθμολογία όσο μεγαλύτερη είναι η συγκέντρωση σε εστέρες (εκτός του οξικού αιθυλεστέρα) και σε ανώτερες αλκοόλες μέχρι ένα σημείο συγκέντρωσης