Πακέτα οινολογικών αναλύσεων για επαγγελματίες οινοποιούς (Οινοποιεία)

Υπηρεσίες οινολόγου

Αναλαμβάνουμε την επιστημονική υποστήριξη για κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας των οινοποιείων από την οινοποίηση έως και την εμφιάλωση. Οι προσφερόμενες υπηρεσιών περιλαμβάνουν:

  • Πρωτόκολλα-σχεδιασμός οινοποίησης, προτάσεις χρήσης οινολογικών υλικών (ζυμομύκητες, βακτήρια, βοηθητικά αλκοολικής ζύμωσης, υλικά κατεργασίας-σταθεροποίησης).
  • Ενόργανος και οργανοληπτικός έλεγχος της αλκοολικής ζύμωσης από την έναρξη μέχρι και τέλος της. Προτάσεις βελτίωσης της ποιότητας των προϊόντων.
  • Παρακολούθηση των διεργασιών ωρίμανσης, σταθεροποίησης και παλαίωσης του οίνου.
  • Υπηρεσίες δημιουργίας αναμίξεων (χαρμάνια/blends) & αξιολόγησης τελικών προϊόντων.
  • Προεμφιαλωτικός έλεγχος οίνων.
  • Αρχείο εργαστηριακών εξετάσεων (πρώτων υλών, ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων)

Επίσης προσφέρουμε, κατά βούληση του πελάτη και χωρίς συμβουλευτική, πακέτα χημικών αναλύσεων σε οίνους, γλεύκη και γλεύκη υπό ζύμωση για τον έλεγχο της πορείας της οινοποίησης αλλά και της παλαίωσης του οίνου.

 

Ακολουθούν οι επιλογές χημικών – οινολογικών αναλύσεων:

 

ΠΑΝΕΛΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ
ΒΑΣΙΚΟ ΓΛΕΥΚΟΥΣ

(7 παράμετροι – FTIR)

ΒΓ-1 Baume, Αιθανόλη, Δυν. Αλκ. Τίτλος, pH, Ολ. Οξύτητα, Τρυγικό Οξύ, Πτητική Οξύτητα 200 ml 12-24 ώρες
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΓΛΕΥΚΟΥΣ

(15 παράμετροι FTIR)

ΑΓ-2 Baume, Αιθανόλη, Δυν. Αλκ. Τίτλος, Φρουκτόζη, Γλυκόζη, Ολ. Σάκχαρα, Στερεό Υπόλειμμα, pH, Ολική Οξύτητα, Πτητική Οξύτητα, Γλυκερόλη, Τρυγικό Οξύ, Μηλικό Οξύ, Γαλακτικό Οξύ, Αφομοιώσιμο Αζωτο (ΥΑΝ) 200 ml 12-24 ώρες
ΒΑΣΙΚΟ ΟΙΝΟΥ

(6 παράμετροι FTIR)

ΒΟ-3 Ειδικό Βάρος, Αλκοολικός Τίτλος, Ολική Οξύτητα, pH, Τρυγικό Οξύ, Πτητική Οξύτητα 200 ml 12-24 ώρες
ΒΑΣΙΚΟ ΟΙΝΟΥ & ΘΕΙΩΔΗ (ΟΛ.-ΕΛ.-ΜΟΡ.)

(9 παράμετροι OIV Method + FTIR)

ΒΟ-3+ Ειδικό Βάρος, Αλκοολικός Τίτλος, Ολική Οξύτητα, pH, Τρυγικό Οξύ, Πτητική Οξύτητα, Ολικό Θειώδες, Ελεύθερο Θειώδες, Μοριακό Θειώδες 200 ml 12-24 ώρες
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΟΙΝΟΥ

(14 παράμετροι FTIR)

ΑΟ-4 Ειδικό Βάρος, Γλυκόζη, Φρουκτόζη, Ανάγοντα Σάκχαρα, Στερεό Υπόλειμμα, Αλκοολικός Τίτλος, Ολική Οξύτητα, pH, Πτητική Οξύτητα, Γλυκερόλη, Τρυγικό Οξύ, Μηλικό Οξύ, Γαλακτικό Οξύ, Γλυκονικό Οξύ 200 ml 12-24 ώρες
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΟΙΝΟΥ & ΘΕΙΩΔΗ (ΟΛ.-ΕΛ.-ΜΟΡ.)

(17 παράμετροι OIV Method + FTIR)

ΑΟ-4+ Ειδικό Βάρος, Γλυκόζη, Φρουκτόζη, Ανάγοντα Σάκχαρα, Στερεό Υπόλειμμα, Αλκοολικός Τίτλος, Ολική Οξύτητα, pH, Πτητική Οξύτητα, Γλυκερόλη, Τρυγικό Οξύ, Μηλικό Οξύ, Γαλακτικό Οξύ, Γλυκονικό Οξύ, Ολικό Θειώδες, Ελεύθερο Θειώδες, Μοριακό Θειώδες 200 ml 12-24 ώρες
ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΙΩΔΟΥΣ/ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

(6 παράμετροι – OIV Method + FTIR)

ΕΘ-5 Ελεύθερο Θειώδες, Ολικό Θειώδες, Μοριακό Θειώδες, pH, Πτητική Οξύτητα, Συμβουλευτική Θείωσης 200 ml 12-24 ώρες
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ/ΑΠΟΘΗΚΗ

(8 παράμετροι – OIV Method + FTIR)

ΕΣ-6 Ελεύθερο Θειώδες, Ολικό Θειώδες, pH, Ολική Οξύτητα, Πτητ. Οξύτητα, Τρυγικό Οξύ, Μηλικό Οξύ, Συμβουλευτική 200 ml 12-24 ώρες
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ/ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

(12 παράμετροι – OIV Method + FTIR)

ΕΠ-7 Ελεύθερο Θειώδες, Ολικό Θειώδες, pH, Ολική Οξύτητα, Πτητική Οξύτητα, Τρυγικό Οξύ, Μηλικό Οξύ, Γαλακτικό όξύ, Γλυκονικό όξύ, Ανάγοντα Σάκχαρα, Αλκοολικός Τίτλος, Γευσιγνωστική σημείωση 500 ml 12-24 ώρες
ΠΡΟΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

(11 παράμετροι – OIV Method + FTIR)

ΠΕ-8 Έλεγχος Πρωτεϊνικής Σταθ., Έλεγχος Τρυγικής Σταθ., Έλεγχοι μελλ. θολωμάτων (PINKING/BROWNING), Ελεύθερο Θειώδες, Ολικό Θειώδες, pH, Ολική Οξύτητα, Πτητική Οξύτητα, Μηλικό Οξύ, Ανάγοντα Σάκχαρα, Αλκοολικός Τίτλος 750 ml 72 ώρες
ΘΕΡΜΙΔΙΚΗ ΑΞΙΑ

(4 παράμετροι – OIV Method + FTIR)

ΘΑ-9 Ανάγοντα Σάκχαρα,  Αλκοολικός Τίτλος, Στερεό Υπόλειμμα, Ενεργειακή Αξία σε kcal/100ml 200 ml 12-24 ώρες

(ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΜΑΣ)

 

Μεμονωμένες Αναλύσεις

ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Προσδιορισμός σακχάρων Baume FTIR / OIV-MA-AS2-01B
Ειδικό βάρος g/ml, SG FTIR / OIV-MA-AS2-01B
Αλκοολικός τίτλος/Aιθανόλη &

Δυναμικός αλκοολικός τίτλος

%vol, g/L FTIR / OIV-MA-AS312-01B
Στερεό Υπόλειμμα g/L FTIR
Φρουκτόζη g/L FTIR
Γλυκόζη g/L FTIR
Γλυκόζη + Φρουκτόζη g/L FTIR
Γλυκονικό Οξύ g/L FTIR
Γλυκερόλη g/L FTIR
Γαλακτικό οξύ g/L FTIR
Μηλικό οξύ g/L FTIR
pH (Ενεργός οξύτητα) κλίμακα pH FTIR / OIV-MA-AS313-15
Ανάγοντα σάκχαρα g/L FTIR / OIV-MA-AS311-01A
Σακχαρόζη g/L FTIR
Τρυγικό οξύ g/L FTIR
Ολική οξύτητα g/L (εκφρασμένη σε τρυγ. Οξύ) FTIR / OIV-MA-AS313-01
Ολικές Πολυφαινόλες g/L FTIR
Ολικά Σάκχαρα g/L FTIR
Διορθωμένη πτητική οξύτητα g/L (εκφρασμένη σε οξικό οξύ) FTIR / OIV-MA-AS313-02
Αφομοιώσιμο Άζωτο (ΥΑΝ) mg/L [N], mg/L [NH3] FTIR
Ολικό θειώδες mg/L Ripper
Ελεύθερο θειώδες & Μοριακό θειώδες mg/L Ripper
Σίδηρος mg/L Φωτομετρία
Χαλκός mg/L Φωτομετρία
Θολερότητα ΝTU Φωτομετρία
Προσδιορισμός βέλτιστης τεχνολογικής ωριμότητας FTIR & OIV Methods
Τεστ Μπεντονίτη (5 Δοσολογίες) Θέρμανση & θολερομετρία σε διαδοχικά τεστ συγκεντρώσεων μικροκλίμακας
Έλεγχος πρωτεϊνικής σταθερότητας Θέρμανση & θολερομετρία
Έλεγχος τρυγικής σταθερότητας Τεστ ψύξης / Ελεγχος Τρυγικών αλάτων
Έλεγχος Οξειδωσιμότητας Οίνων (Browning & Pinking test) Εσωτερική μέθοδος
Έλεγχοι μελλοντικών θολωμάτων
Μικροβιολογική εξέταση
Αναλύσεις προσδιορισμού Υπολειμμάτων Φυτοφαρμάκων σε οίνο (376 δραστικές ουσίες)
Προσδιορισμός βαρέων μετάλλων σε οίνο (Pb, Cd, Cr, Ni, Co, Αs, Hg)
Ανάλυση για ωχρατοξίνη (Ochratoxin A) – Μέθοδος UPLC-MS-MS

 

 

Κατεβάστε ΕΔΩ και συμπληρώστε το φύλλο παραγγελίας χημικών αναλύσεων που θα πρέπει να συνοδεύει τα δείγματά σας

 

Αγορές υπηρεσιών online